Keskusvaalilautakunta, kokous 9.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Keskusvaalilautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tyyne Immonen ja Onerva Ohinmaa.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §