Keskusvaalilautakunta, kokous 9.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Kuulutus ennakkoäänestyksen, kotiäänestyksen ja vaalipäivän äänestysjärjestelyistä

KAJDno-2017-11

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Vaalilain mukaan keskusvaalilautakunnan on hyvissä ajoin ennen ennakkoäänestyksen aloittamista tiedotettava vaaleissa käytössä olevista ennakkoäänestyspaikoista ja niiden aukioloajoista, kotiäänestyksen järjestämisestä sekä varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikoista ja aukioloajoista. Tiedottaminen on hoidettava siten, kuin kunnalliset ilmoitukset julkaistaan. Käytännössä vaaleista on ilmoitettu virallisella ilmoitustaululla ja Koti-Kajaanissa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pentti Kettunen, pentti.kettunen@kajaani.net

Keskusvaalilautakunta hyväksyy liitteen mukaisen kuulutuksen.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §