Keskusvaalilautakunta, kokous 9.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoiden määrääminen

KAJDno-2017-11

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Ennakkoäänestyksestä yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa huolehtivat vaalitoimitsijat. Äänestystä toimitettaessa on paikalla oltava yhtä aikaa vähintään kaksi toimitsijaa. Vaalilain 17 §:n mukaan vaalitoimitsijat ennakkoäänestyspaikkoihin määrää keskusvaalilautakunta.

Kajaanin kaupungissa yleisinä ennakkoäänestyspaikkoina kunntavaaleissa 2017 ovat kaupungintalo, Kuurnan nuorisotila, Lohtajan kirjasto, Pietari Brahen koulun Soidinsuon yksikkö, kylätalo Vanahis, AMK:n campusalueen Tieto 2, Prisma, Vuolijoen koulu, Otanmäen kirjasto ja kiertävä äänestysauto.

Kaupungilla on ollut omia ennakkoäänestyspaikkoja käytössä vuoden 2004 europarlamenttivaaleista lähtien. Kaupunki huolehtii itse koko ennakkoäänestyksen järjestämisestä. Äänestyksen sujuvuuden varmistamiseksi toimitsijoita on määrättävä riittävästi ja palkattava myös ulkopuolisia, kokopäiväisiä toimitsijoita.

Osa vaalitoimitsijoista (noin 20) on ollut kaupungin omaa henkilökuntaa, joille on kullekin kertynyt noin 2 päivää vaalityötä ennakkoäänestyksen aikana. Ulkopuolisia on ollut palkattuna lisäksi noin 25 henkilöä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pentti Kettunen, pentti.kettunen@kajaani.net

Kaupungin omasta henkilökunnasta ennakkoäänestystyöhön määrätään Taina Juntunen, Sisko Rimpiläinen, Katja Moilanen, Tuula Heikkinen, Jouko Vähärautio, Sirpa Pöppönen, Rauni Yli-Houhala, Rauni Forsberg, Anja Mäkeläinen, Tiina Rusanen, Karita Kuittinen ja Päivi Manninen.

Ulkopuolisia ennakkoäänestyöhön palkataan Nina Virtala, Merja Ronkainen, Katri Mäki, Elena Siren, Juho Kari, Aleksis Haapalainen, Veera Kyyrönen, Riitta Vaara, Anni Moilanen, Matias Nurmi, Joonas Haatainen, Sirpa Heikkinen, Sari Vajavaara, Elina Vähätupa, Eeva-Maija Kemppainen, Riku Karppinen, Sini Kirkelä, Petri Aho, Ida-Kaisa Kallioinen, Nina Suomalainen, Maija Mäki, Teemu Partanen, Tero Korhonen, Jouni Friman ja Vilma Susi.

 

Päätös

Vaalitoimitsijoina yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa toimivat:

Tuula Heikkinen, Taina Juntunen, Sisko Rimpiläinen, Jouko Vähärautio, Katja Moilanen, Sirpa Pöppönen.

Maija Mäki, Riitta Vaara, Merja Ronkainen, Sini Kirkelä, Sirpa Heikkinen, Leena Koskelo, Eeva-Maija Kemppainen, Katri Mäki, Tero Lassila, Jarkko Romppainen, Satu Tertsunen, Riku Karppinen, Sari Vajavaara, Anni Moilanen, Ville Heikkinen, Ulla Tuovinen, Nina Virtala, Katja Kovalainen, Aleksis Haapalainen, Elina Vähätupa, Vieno Määränen, Ida-Kaisa Kallioinen, Matias Nurmi, Veera Kyyrönen ja Joonas Haatainen.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §