Keskusvaalilautakunta, kokous 9.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen

KAJDno-2017-11

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunnan on laadittava hyväksyttyjen ehdokashakemusten perusteella ehdokaslistojen yhdistelmä. Yhdistelmään sisältyy otsake, mistä vaaleista on kysymys, sekä tiedot ehdokaslistoista. Ehdokaslistat ryhmitellään vasemmalta oikealle: ensin puolueet, sitten yhteislistat ja lopuksi valitsijayhdistykset. Ehdokaslistojen järjestys on arvottu kokouksessa 6.3.2017.

Ehdokaslistojen yläpuolella mainitaan puolueen tai yhteislistan nimi. Vaaliliittoon kuuluvien puolueiden ehdokaslistojen alapuolelle tehdään merkintä vaaliliitosta. Ehdokkaat asetetaan listalle siihen järjestykseen, kun hakemuksessa on pyydetty ja numeroidaan siinä järjestyksessä, kuin heidät otetaan yhdistelmään, numerosta 2 alkaen. Ehdokkaasta merkitään yhdistelmään nimi ja arvo tai ammatti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pentti Kettunen, pentti.kettunen@kajaani.net

Todetaan, että ehdokaslistojen julkaisemista koskevat hakemukset ovat tulleet hyväksytyksi alkuperäisessä muodossaan.

Kokouksessa 6.3.2017 arvotun järjestyksen perusteella on laadittu ehdokaslistojen yhdistelmä, jossa puolueet on järjestetty arvonnan mukaisesti ja ehdokkaille annettu ehdokasnumerot siinä järjestyksessä, kuin heidät on hakemuksissa ehdokkaiksi ilmoitettu.

Valitsijaydistysten yhteislistat on asetettu arvottuun järjestykseen ja yksittäiset valitsijayhdistykset aakkosjärjestykseen.

Päätetään hyväksyä Kajaanin kaupungin kunnallisvaalien 2017 suorittamiseksi liitteenä oleva ehdokaslistojen yhdistelmä.

Päätös

Hyväksyttiin ehdokaslistojen yhdistelmä.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §