Keskusvaalilautakunta, kokous 9.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Ehdokashakemusten hyväksyminen

KAJDno-2017-11

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunta on tarkastanut ehdokashakemukset alustavasti kokouksessaan 6.3.2017. Tällöin puolueen, yhteislistan tai valitsijayhdistyksen asiamiehelle on tullut tehdä huomautus, mikäli ehdokasasettelussa on tapahtunut virheellisyyksiä. Vaaliasiamiesten on täytynyt oikaista asiat, joita huomautus on koskenut, viimeistään 8.3.2017.

Vaaliasiamiesten mahdollisten huomautusten johdosta korjaamat hakemukset ja hakemukset, joista ei huomautusta ole tehty, tulee hyväksyä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pentti Kettunen, pentti.kettunen@kajaani.net

Todetaan, onko keskusvaalilautakunnan kokouksessa 6.3.2017 hakemuksissa ilmentynyt sellaisia virheellisyyksiä tai puutteellisuuksia, joista olisi annettu huomautuksia vaaliasiamiehille.

Lautakunta toteaa, että hakemukset ehdokaslistojen julkaisemiseksi on tarkastettu ja niissä olevat ehdokkaat ovat vaalikelpoisia Kajaanin kaupungin kunnallisvaaleissa vuonna 2017. Asiakirjat on toimitettu keskusvaalilautakunnalle säädetyssä järjestyksessä ja muodossa. Myöskään vaaliasiamiehiltä ei ole tullut tietoon mitään sellaista, jonka perusteella hakemuksia tulisi muuttaa.

Lautakunta päättää hyväksyä sille jätetyt kunnallisvaalihakemukset ehdokaslistojen julkaisemiseksi. 

 

Päätös

Todettiin, että kokousta 8.3.2017 ei ole tarvinnut pitää, koska kokouksessa 6.3.2017 ei ole annettu vaaliasiamiehille huomautus- tai korjauskehotuksia eikä muita ilmoituksia keskusvaalilautakunnalle ole tullut.

Hyväksyttin keskusvaalilautakunnalle jätetyt kunnallisvaalihakemukset ehdokaslistojen julkaisemiseksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §