Keskusvaalilautakunta, kokous 19.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Hallintosäännön 147 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä ongelmia, ettei pöytäkirjaa saada valmiiksi, tarkastetaan pöytäkirja sähköpostikuittauksin kokousta seuraavana torstaina. Tällöin pöytäkirjan tarkastavat vuorollaan toimielimen kaksi jäsentä sukunimensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

 

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kari Kinnunen ja Onerva Komulainen. 

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari Kinnunen ja Onerva Komulainen.