Keskusvaalilautakunta, kokous 19.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Kuulutus ehdokashakemusten jättämisestä

KAJDno-2020-897

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kuntavaalit 2021 oli alunperin tarkoitus järjestää 18.4.2021. Koronapandemian takia eduskunta hyväksyi maaliskuussa lain 256/2021, jolla kuntavaalit siirrettiin pidettäväksi kaksi kuukautta myöhemmin ja varsinainen vaalipäivä on 13.6.2021.

Vaalien ajankohdan siirtymisestä johtuen vaalien järjestämiseen liittyvät määräajat muuttuivat. Alunperin ehdokashakemukset tuli jättää maaliskuussa, ja tätä koskeva kuulutus hyväksyttiin keskusvaalilautakunnassa. Muuttuneen ajankohdan takia ao. kuulutus pitää päivittää siten, että ehdokashakemuksia ja jo jätettyjen hakemusten muutoksia otetaan vastaan 4.5.2021 saakka.

Koska vaaleilla valittavat valtuutetut aloittavat toimikautensa poikkeuksellisesti vasta 1.8.2021 (normaalisti 1.6.2021), on lailla annettu viime vaaleissa valituille luottamushenkilöille mahdollisuus erota luottamustoimesta ns. luonnollisen toimikauden lopussa eli 1.6.2021 alkaen. Erohalusta tulee ilmoittaa viimeistään 30.4.2021. 

 

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta hyväksyy liitteenä olevan kuulutuksen. 

Päätös

Hyväksyi.