Keskusvaalilautakunta, kokous 19.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kaikki kokouksen jäsenet olivat hyväksyneet käsiteltävät asiat etukäteen sähköpostihyväksynnällä.