Keskusvaalilautakunta, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Vaalitoimitsijoille järjestettävä koulutus

KAJDno-2021-733

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on mm. järjestää muiden vaaliviranomaisten opastus ja koulutus tehtäväänsä.

Keskusvaalilautakunta järjestää koulutuksen kaikille ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoille ja laitosäänestyksen vaalitoimitsijoille.

Varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikoilla toimivia vaalilautakuntia ohjeistetaan erillisellä kirjeellä ja puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille jaettavalla vaaliohjeet kirjasella. Puheenjohtajien saapuessa hakemaan äänestyspaikan tarvikkeet la 22.1.22 heitä opastetaan vielä tarvittaessa. Vaalipäivänä 6 suuremmalla äänestyspaikalla käytössä olevasta sähköisestä äänenkäytön kirjaamisjärjestelmästä lähetetään ao. lautakunnan jäsenille käyttöopas, jonka ohjeilla he voivat harjoitella järjestelmän käyttöä kotona. Tarvittaessa he voivat käydä tutustumassa järjestelmään opastettuna kaupungintalolla. Koulutusten sisällöstä ja järjestelyistä vastaa keskusvaalilautakunnan sihteeri.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätetään, että keskusvaalilautakunta järjestää em. koulutus- ja opastustilaisuudet. Koulutusten sisällöstä ja järjestelyistä vastaa keskusvaalilautakunnan sihteeri.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätöksen ei ole muutoksenhakuoikeutta (vaalilaki 714/1998)