Keskusvaalilautakunta, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Kuulutus ennakkoäänestyksestä, kotiäänestyksestä ja vaalipäivän äänestyksestä

KAJDno-2021-733

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Vaalilain mukaan keskusvaalilautakunnan on hyvissä ajoin ennen ennakkoäänestyksen aloittamista tiedotettava vaaleissa käytössä olevista ennakkoäänestyspaikoista ja niiden aukioloajoista, kotiäänestyksen järjestämisestä sekä varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikoista ja aukioloajoista. Tiedottaminen on hoidettava siten, kuin kunnalliset ilmoitukset julkaistaan. Käytännössä vaaleista on ilmoitettu virallisella ilmoitustaululla ja Koti-Kajaanissa.

 

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Keskusvaalilautakunta hyväksyy liitteenä olevan kuulutuksen.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

Tähän päätöksen ei ole muutoksenhakuoikeutta (vaalilaki 714/1998)