Keskusvaalilautakunta, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Keskusvaalilautakunnan tehtävät aluevaaleissa 2022

KAJDno-2021-733

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Tammikuussa 2022 suoritetaan historian ensimmäiset hyvinvointialueiden aluevaalit. Vaaleissa toimivat rinnakkain hyvinvointialueen aluevaalilautakunnat ja kuntien keskusvaalilautakunnat. Aluevaalilautakunnan tehtävänä ovat ehdokashakemuksiin ja tuloksen vahvistamiseen liittyvät tehtävät, kuntien keskusvaalilautakunnat huolehtivat vaalien käytännön järjestelyistä ja äänten laskennasta. 

Aluevaalilautakunnan ja kuntien keskusvaalilautakuntien tehtävät aluevaaleissa ovat:

- Valmistelevat toimenpiteet, kuntien keskusvaalilautakunnat 

Lautakunta huolehtii mm. vaadittavasta tiedottamisesta, vaalimainonnan järjestämisestä, ennakkoäänestyspaikkojen järjestelyistä, vaalitoimitsijoiden valinnasta ja kouluttamisesta, laitos- ja kotiäänestyksen järjestämisestä sekä vaalipäivän äänestyspaikkojen järjestelyistä ja vaalilautakuntien opastuksesta.

- Ehdokasasettelu, aluevaalilautakunta 

Aluevaalilautakunta vastaanottaa, tarkastaa, antaa tarvittaessa korjauskehotuksia ja hyväksyy tai hylkää puolueiden ja valitsijayhdistysten ehdokashakemukset. Lautakunta arpoo hyväksyttyjen ehdokaslistojen järjestyksen ja laatii ehdokaslistojen yhdistelmän. Lautakunta painattaa ehdokaslistat ja huolehtii niiden jakelusta alueen kuntiin. 

- Ennakkoäänten käsittely, kuntien keskusvaalilautakunnat 

Ennakkoäänestyspaikoista sekä laitoksista ja kotiäänestyksistä saapuvat ennakkoäänestysasiakirjat tarkistetaan, säilytetään äänet läheteasiakirjoista eriteltyinä äänestysalueittain, tehdään tarvittavat merkinnät äänioikeusrekisteriin ja loppuvaiheessa mahdollisesti jo tulostettuihin vaaliluetteloihin.

- Ääntenlaskenta, kuntien keskusvaalilautakunnat 

Lautakunta laskee ennakkoäänestyksessä annetut äänet varsinaisena vaalipäivänä (su 23.1.22). Ma 24.1.22 tarkastetaan lautakuntien vaalipäivän illan alustavat ääntenlaskennat ja su tehty ennakkoäänten laskenta. 
Vaalien tulokset tallennetaan vaalitietojärjestelmään. Tulos vahvistetaan ke 26.1.22.

- Vaalien tuloksen vahvistaminen, aluevaalilautakunta 

Vaalin tulos vahvistetaan kuntien keskusvaalilautakuntien vaalitietojärjestelmään syöttämien tulosten perusteella (ke 26.1.22). Vahvistettu tulos julkaistaan muutoksenhakuohjeineen kuuluttamalla.

  
Kokousaikataulu

(Aluevaalilautakunta 

ke    24.11.2021 klo 15.00
kuulutus hyvinvointialueen valtuutettujen lukumäärästä ja ehdokashakemusten vastaanottamisesta  

ma 20.12.21 klo 15.00 
ehdokashakemusten tarkastaminen, järjestyksen arvonta

ke 22.12.21 klo 16.00 tarvittaessa 
hakemusten uudelleen käsitteleminen, jos ma on annettu korjauskehotus 

to 23.12.21 klo 13.00
ehdokasasettelun vahvistaminen ja ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen) 

Keskusvaalilautakunta 
to 16.12.21 klo 16.00 kokous ennakko- ja laitosäänestyksen ym. järjestämisestä
pe 21.1.22 klo 19.00 ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen
su 23.1.22 klo 15.00 ennakkoäänten laskenta
ma 24.1.22 klo 9.00 äänten tarkastuslaskenta 

ke 26.1.22 klo 11 äänimäärien vahvistamien ja aluevaalilautakunnalle ilmoittaminen 

(Aluevaalilautakunta 

ke 26.1.22 klo 16.00
kuntien ilmoittamien äänimäärien yhteen laskeminen, mahdollisten tasatilanteiden arvonnat ja tuloksen vahvistaminen.)  

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Merkitään tiedoksi keskusvaalilautakunnan tehtävät ja kokousaikataulu aluevaaleissa 2022. 

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §