Keskusvaalilautakunta, kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoiden määrääminen

KAJDno-2021-733

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Ennakkoäänestyksestä yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa huolehtivat vaalitoimitsijat. Äänestystä toimitettaessa on paikalla oltava yhtä aikaa vähintään kaksi toimitsijaa. Vaalilain 17 §:n mukaan vaalitoimitsijat ennakkoäänestyspaikkoihin määrää keskusvaalilautakunta.

Kajaanin kaupungissa yleisinä ennakkoäänestyspaikkoina aluevaaleissa 2022 ovat kaupungintalo, Prisma, Kuurnan entinen nuorisotila, Lohtajan kirjasto, Lehtikankaan monitoimitalon kirjasto, Ammattikorkeakoulun campusalueen kabinetti, kylätalo Vanahis, Vuolijoen koulu ja Otanmäen kirjasto.

Kaupungilla on ollut omia ennakkoäänestyspaikkoja käytössä vuoden 2004 europarlamenttivaaleista lähtien, siihen saakka ennakkoäänestys tapahtui posteissa. Kaupunki huolehtii itse koko ennakkoäänestyksen järjestämisestä. Ennakkoäänestyksen järjestämiseen palkataan ulkopuolisia, kokopäivaisiä toimitsijoita noin 25 ja lisäksi käytetään kaupungin omaa henkilökuntaa. 

Kotiäänestyksen toimittamisesta huolehtii yksi vaalitoimitsija. Kotiäänestyksessä on oltava läsnä vaalitoimitsijan lisäksi äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö todistamassa tapahtumaa. Kajaanin kaupungissa kotiäänestyksen ovat perinteisesti toimittaneet laitosäänestyksestä huolehtivien vaalitoimikuntien (3 kpl) puheenjohtajat. Laitosäänestys ja kotiäänestys ovat melkeinpä samanlainen tapahtuma, joten samojen vaalitoimitsijoiden hyödyntäminen on järkevää. Toisena henkilönä, todistajana, on mukana ollut yleensä joku vaalitoimikunnan jäsenistä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Teen ehdotukseni varsinaisten ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoiksi määrättävistä henkilöistä kokouksessa.

 Kotiäänestyksen toimittamisesta huolehtivat kaupunginhallituksen vaalitoimikuntien puheenjohtajiksi nimeämät henkilöt.

Päätös

Ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoiksi valittiin Marja Halonen, Tuula Heikkinen, Taina Juntunen, Katja Karjalainen, Leena Karjalainen, Anne Korhonen, Sini Makkula, Katja Moilanen, Kati Pääkkönen, Sisko Rimpiläinen, Piia Rissanen, Sirpa Sievers ja Anne Stjerna, Joonas Haatainen, Sirpa Heikkinen, Helmi Heiskanen, Heikki Ikonen, Markku Kangasniemi, Sirpa Karjalainen, Maire Korhonen, Ursula Lukkari, Sallamari Malinen, Juliane Moilanen, Taneli Niskanen, Teemu Partanen, Merja Ronkainen, Maarit Tolonen, Jouko Vähärautio ja Leila Vähärautio.


Muutoksenhaku

Tähän päätöksen ei ole muutoksenhakuoikeutta (vaalilaki 714/1998)