Keskusvaalilautakunta, kokous 15.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Vaalitoimitsijoille järjestettävä koulutus

KAJDno-2020-897

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on mm. järjestää muiden vaaliviranomaisten opastus ja koulutus tehtäväänsä.

Keskusvaalilautakunta järjestää koulutuksen kaikille ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoille ja laitosäänestyksen vaalitoimitsijoille.

Varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikoilla toimivia vaalilautakuntia ohjeistetaan erillisellä kirjeellä ja puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille jaettavalla vaaliohjeet kirjasella. Puheenjohtajien saapuessa hakemaan äänestyspaikan tarvikkeet la 17.4.21 heitä opastetaan vielä tarvittaessa. Vaalipäivänä 6 suuremmalla äänestyspaikalla käytössä olevasta sähköisestä äänenkäytön kirjaamisjärjestelmästä lähetetään ao. lautakunnan jäsenille käyttöopas, jonka ohjeilla he voivat harjoitella järjestelmän käyttöä kotona. Tarvittaessa he voivat käydä tutustumassa järjestelmään opastettuna kaupungintalolla. Koulutusten sisällöstä ja järjestelyistä vastaa keskusvaalilautakunnan sihteeri.

 

 

Päätösehdotus

Päätetään, että keskusvaalilautakunta järjestää em. koulutus- ja opastustilaisuudet. Koulutusten sisällöstä ja järjestelyistä vastaa keskusvaalilautakunnan sihteeri.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §