Keskusvaalilautakunta, kokous 15.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Kuulutus ennakkoäänestyksestä, kotiäänestyksestä ja vaalipäivän äänestyksestä

KAJDno-2020-897

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Vaalilain mukaan keskusvaalilautakunnan on hyvissä ajoin ennen ennakkoäänestyksen aloittamista tiedotettava vaaleissa käytössä olevista ennakkoäänestyspaikoista ja niiden aukioloajoista, kotiäänestyksen järjestämisestä sekä varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikoista ja aukioloajoista. Tiedottaminen on hoidettava siten, kuin kunnalliset ilmoitukset julkaistaan. Käytännössä vaaleista on ilmoitettu virallisella ilmoitustaululla ja Koti-Kajaanissa.

 

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta hyväksyy liitteenä olevan kuulutuksen.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §