Keskusvaalilautakunta, kokous 15.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Keskusvaalilautakunnan tehtävät kuntavaaleissa 2021

KAJDno-2020-897

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunnan keskeisimmät tehtävät kuntavaaleissa ovat:

Valmistelevat toimenpiteet

Lautakunta huolehtii mm. vaadittavasta tiedottamisesta, vaalimainonnan järjestämisestä, ennakkoäänestyspaikkojen järjestelyistä, vaalitoimitsijoiden valinnasta ja kouluttamisesta, laitos- ja kotiäänestyksen järjestämisestä sekä vaalipäivän äänestyspaikkojen järjestelyistä ja vaalilautakuntien opastuksesta.

Ehdokasasettelu

Keskusvaalilautakunta vastaanottaa, tarkastaa, antaa tarvittaessa korjauskehotuksia ja hyväksyy tai hylkää puolueiden ja valitsijayhdistysten ehdokashakemukset. Lautakunta arpoo hyväksyttyjen ehdokaslistojen järjestyksen ja laatii ehdokaslistojen yhdistelmän.

Ennakkoäänten käsittely

Ennakkoäänestyspaikoista sekä laitoksista ja kotiäänestyksistä saapuvat ennakkoäänestysasiakirjat tarkistetaan, säilytetään äänet läheteasiakirjoista eriteltyinä äänestysalueittain, tehdään tarvittavat merkinnät äänioikeusrekisteriin ja loppuvaiheessa mahdollisesti jo tulostettuihin vaaliluetteloihin.

Ääntenlaskenta ja vaalien tuloksen vahvistaminen

Lautakunta laskee ennakkoäänestyksessä annetut äänet varsinaisena vaalipäivänä (su 18.4.21). Ma 19.4.21 tarkastetaan lautakuntien vaalipäivän illan alustavat ääntenlaskennat ja su tehty ennakkoäänten laskenta. Vaalin tulos vahvistetaan kahden päivän kuluttua tästä (ke 20.4.21). Vahvistettu tulos julkaistaan kuuluttamalla.
 
Kokousaikataulu

ma 15.2. 21 klo 16.00
kuulutus ehdokashakemuksista, työtehtäväjärjestelyt, ym. 

ma 15.3.21 klo 16.00
ehdokashakemusten tarkastaminen, järjestyksen arvonta

ke 17.3.21 klo 16.00 tarvittaessa 
hakemusten uudelleen käsitteleminen, jos annettu korjauskehotus 

to 18.3.21 klo16.00
ehdokasasettelun vahvistaminen ja ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen

pe 16.4.21 klo 19.00
ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen

su 18.4.21 klo 15.00 
ennakkoäänten laskenta

ma 19.4.21 klo 9.00
äänien tarkastuslaskenta

ke 21.4.21 klo 16.00
tuloksen vahvistaminen

 

 

 

 

 

 

 

Päätösehdotus

Merkitään tehtävät ja aikataulu tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §