Kaupunginvaltuusto, kokous 9.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Valtuustoaloite: Tietoturvallisuuden selvittäminen ja parantaminen (lisäpykälä)

KAJDno-2019-1412

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Teemu Nivan esittämä ja Perussuomalaisten valtuustoryhmän allekirjoittama seuvaavan sisältöinen valtuustoaloite:

Valtuustoaloite Tietoturvallisuuden selvittämiseksi ja parantamiseksi

"Euroopan yleisen turvallisuustilanteen heikentyminen on näkynyt selkeästi Ukrainan sodan jälkeen. Erilaiset ryhmittymät suorittavat palvelunestohyökkäyksiä, eikä valtiollisiakaan toimijoita voida pois sulkea.

Valtiollisten toimijoiden osuus näkyy hyvin mm. Kankaanpään kaupungin palomuureissa. Kun Niinisalossa järjestetään harjoitus, niin mm. vesilaitos on hyökkäyksen kohteena. Tavoitteena on selvittää harjoituksessa olevan joukon vahvuus veden kulutuksen perusteella. Kankaanpää panostaakin kymmeniä tuhansia kyberturvallisuuteen (IL, 14.7.2019).

Kyberturvallisuuden huoli tulee myös vahvasti Supon 5.12.2019 julkaisemasta raportista, josta oheiset lainaukset.

Kyberympäristöön kohdistuva kansallisen turvallisuuden uhka on merkittävä, vaikka se ei ilmenisi fyysisenä tuhona. Vakoileva valtio voi hankkimansa tiedon avulla vaikuttaa Suomen päätöksentekoon vastoin Suomen intressiä ja kaventaa olennaisesti Suomen toimintavapautta.

Sekä

Valtiollisten toimijoiden valmius käyttää voimakkaitakin hybridivaikuttamisen keinoja tavoitteidensa edistämiseksi säilyy korkeana, ja maltillisellakin tasolla oleva vaikuttamistoiminta voi muuttua nopeasti Suomen vakautta horjuttavaan suuntaan

Kajaani, jossa on yksi merkittävimmistä valmiuteen liittyvistä varuskunnista, ei voi ummistaa silmiään tapahtuvilta kyberturvallisuutta heikentäviltä tapahtumilta.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää aloitteessaan seuraavaa:

  1. Kajaanin kaupunki selvittää tietoturvallisuutensa ajantasaisuuden sekä valmiuden poikkeusoloihin
  2. Kajaanin kaupunki pyytää liikelaitoksiltaan ja tytäryhtiöltään vastaavan selvityksen
  3. Kajaanin kaupunki kiinnittää erityistä huomiota tietoturvallisuuteen Prikaatin järjestämien harjoitusten aikaan
  4. Varautuu kyberhyökkäyksen aiheuttamaan haittoihin sekä tuo valtuustolle tiedoksi tarvittaessa tehtävien korjauksien aikataulun sekä suunnitelman, jolla turvataan perusinfran toimivuus poikkeusolon aikana."

 

 

Päätösehdotus

Valtuustoaloite lähetetään kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Valtuustoaloite lähetettiin kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §