Kaupunginvaltuusto, kokous 9.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.

Kokouskäsittely

Johanna Rantala ollut  kokouksessa paikalla klo 11.00-12.00 sekä 17.30-19.09.

Kokouksen aikana pidettiin ruokatauko klo 12.00 - 12.45 ja kahvitauko klo 15.00 - 15.20.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §