Kaupunginvaltuusto, kokous 9.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Kajaanin kaupunkikonsernin talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma 2021 - 2022

KAJDno-2019-141

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Asta Tolonen, Talousjohtaja, asta.tolonen@kajaani.fi

Perustelut

Toimielimien ja johtokuntien laatimien talousarvioesitysten perusteella on valmisteltu  kaupunginjohtajan esitys Kajaanin kaupungin talousarviosta vuodelle 2020 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2021–2022.

Talousarvion 2020 käyttötalouden toimintatuotot (sis. liikelaitokset) ovat 66,1 milj. euroa (TA 2019: 72,2 milj. euroa), toimintakulut -317,3 milj. euroa (TA 2019: -308,9 milj. euroa) ja toimintakate -250,3 milj. euroa (TA 2019: -235,9 milj. euroa). Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän maksuosuusarvio vuodelle 2020 on 138,4 miljoonaa euroa (TA 2019: 130,0 miljoonaa euroa).

Tuloveroarvio vuodelle 2020 perustuu veroprosenttiin 21,00 %. Kiinteistöveroprosentit pysyvät samalla tasolla kuin vuonna 2019. Verotuloja on arvioitu saatavan 143,7 milj. euroa (TA 2019: 143,2 milj. euroa) ja valtionosuuksia 109,5 milj. euroa (TA 2019: 100,6 milj. euroa).

Talousarvion 2020 vuosikate on 12,6 miljoonaa euroa, mikä ei riitä kattamaan poistoja, jotka ovat 15,9 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos on -3,3 milj. euroa ja varausten muutosten jälkeen tilikauden alijäämä on -2,8 milj. euroa.

Nettoinvestoinnit (sis. liikelaitokset) vuodelle 2020 ovat 28,8 milj. euroa. Peruskaupungin osuus investoinneista on 21,7 milj. euroa ja liikelaitosten osuus 7,1 milj. euroa. Lainakanta kasvaa arviolta 9 milj. euroa vuonna 2020. Mikäli lainakanta kasvaa arvion mukaisesti, on arvioitu asukaskohtainen lainamäärä vuoden 2020 lopussa  3880 eur/asukas (TA 2019: 3633 euroa/asukas). Investointipaineet suunnitelmavuosina ovat merkittävät ja lainakannan arvioidaan edelleen kasvavan.

Päätösesityksen oheisliitteenä on kaupunginjohtajan esitys Kajaanin kaupungin talousarvioksi vuodelle 2020 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2021-2022.

Lisätietoja antaa talousjohtaja Asta Tolonen, 044 7100 237 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021- 2022 taloussuunnitelman.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Valmistelija

Asta Tolonen, Talousjohtaja, asta.tolonen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021- 2022 taloussuunnitelman.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen lisättynä Vesa Kaikkosen esittämällä tekstimuutoksella kuntarakenneselvityksestä.

Kokouskäsittely

2) Minna Partanen esitti, että s. 50 kohdassa Maahanmuuttopalvelut Palvelulinjaus teksti muutetaan kuulumaan: " Ei lisätä vuosittain otettavien kiintiöpakolaisten määrää, vaikka valtakunnallista kiintiötä kasvatetaan."

Esitys raukesi kannattamattomana.

3) Silja Keränen esitti, että s. 68 kohdasta Kunnallistekniikka ja liikunta Palvelulinjaus poistetaan:
”Liikuntapuiston pesäpallotekonurmi uusitaan. Samalla varaudutaan putkituksilla tekojäähän tulevaisuudessa.” Ja s. 80 Investiontisuunnitelmassa Liikuntapuiston pesäpallokentän investointimääräraha 220.000 € ja Liikuntapuiston tekojään putkitus -määräraha 350.000 € siirretään vuodelle 2022.

Esitys raukesi kannattamattomana.

Äänestystulokset

 • Jaa 3 kpl 27%

  Toivo Sistonen, Hannu Juntunen, Teuvo Hatva

 • Ei 8 kpl 73%

  Tero Paukkeri, Markku Oikarinen, Silja Keränen, Minna Partanen, Päivi Fonselius, Vesa Kaikkonen, Johanna Rantala, Helena Ohtonen

 • Jaa 7 kpl 64%

  Tero Paukkeri, Silja Keränen, Toivo Sistonen, Päivi Fonselius, Hannu Juntunen, Teuvo Hatva, Johanna Rantala

 • Ei 4 kpl 36%

  Markku Oikarinen, Helena Ohtonen, Minna Partanen, Vesa Kaikkonen

Valmistelija

 • Asta Tolonen, Talousjohtaja, asta.tolonen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021- 2022 taloussuunnitelman.

Päätös

Asian käsittely alkoi 11.30. Käsittelyn pohjana oli liitteenä jaettu talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021 - 2022.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan käsittelyjärjestysehdotuksen: Käsittely aloitetaan kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoroilla. Tämän jälkeen pidetään ryhmäpuheenvuorot järjestyksessä Keskusta, Vasemmistoliitto, Kokoomus, SDP, Perussuomalaiset, Vihreät ja Kristillisdemokraatit. Ryhmäpuheenvuorojen jälkeen käydään yleiskeskustelu ja sen jälkeen yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelu

Kaupunginvaltuusto kävi yleiskeskustelun talousarviosta 2020 ja taloussuunnitelmasta 2021 - 2022.

Yksityiskohtainen käsittely

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginjohtajan katsauksen kaupunginhallituksen esittämässä muodossa.

1 YLEINEN OSA

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yleisen osan kaupunginhallituksen esittämässä muodossa.

2 KAUPUNKISTRATEGIA

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunkistrategian kaupunginhallituksen esittämässä muodossa.

3 ARVIO KAJAANI-KONSERNIN MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Kaupunginvaltuusto hyväksyi riskit ja epävarmuustekijät kaupunginhallituksen esittämässä muodossa.

4 TALOUSSUUNNITTELU

Kaupunginvaltuusto hyväksyi taloussuunnittelun kaupunginhallituksen esittämässä muodossa.

5 KAJAANIN KAUPUNGIN TALOUS

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kajaanin kaupungin talouden kaupunginhallituksen esittämässä muodossa.

6 KAJAANIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kajaanin kaupungin henkilöstön kaupunginhallituksen esittämässä muodossa.

7 KÄYTTÖTALOUSOSA

1) Vali-Matti Karppinen teki Keskustan ryhmäesityksen, että kohdasta 7.1. Konsernihallinto, Toimintaympäristön muutokset sivulta 48 poistetaan teksti "Kajaanin kaupunki esittää Kainuun kunnille kuntarakenneselvityksen tekemistä."

Puheenjohtajan tiedustellessa voiko kaupunginvaltuusto hyväksyä Keskustan ryhmäesityksen yksimielisesti, kukaan ei ilmoittanut vastustavansa sitä.

Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen Keskustan ryhmäesityksen yksimielisesti.

2) Vesa Kaikkonen teki Vasemmiston ryhmäesityksen, että kohtaan 7.1. Konsernihallinto, Toimintaympäristön muutokset sivulle 48 lisätään teksti "Kajaanin kaupunki esittää Kainuun kunnille eri toimialojen yhteistoimintaselvityksen tekemistä."

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan äänestysehdotuksen: kaupunginhallituksen esitys (muuttunut 1. kohdassa poistetulla maininnalla) JAA, Vasemmistoliiton ryhmäesitys EI

Äänestyksen tulos: 27 JAA-ääntä, 21 EI-ääntä, 3 poissa.

Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen kaupunginhallituksen esityksen.

3) Minna Partanen teki Perussuomalaisten ryhmäesityksen, että kohdassa 7.1. Konsernihallinto, Maahanmuuttajapalvelut, Palvelulinjaus ensimmäinen linjaus muutetaan muotoon "Ei lisätä vuosittain otettavien kiintiöpakolaisten määrää, vaikka valtakunnallista kiintiötä kasvatetaan."

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan äänestysehdotuksen: kaupunginhallituksen esitys JAA, Perussuomalaisten ryhmäesitys EI .

Äänestyksen tulos: 43 JAA-ääntä, 5 EI-ääntä, 3 poissa.

Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen kaupunginhallituksen esityksen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen käyttötaloudesta kohdan 1. mukaisella muutoksella.  

8 INVESTOINTIOSA

4)  Markku Oikarinen teki SDP:n ryhmäesityksen, että kohdasta 8.2 Investointisuunnitelma sivu 81 Kunnallistekniikan rakentaminen, peruskorjaukset Kauppakatu 750.000 € ja Koivukoskenkadun hulevesiviemäri 200.000 € poistetaan ja siirretään taloussuunnitemavuodelle 2022.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan äänestysehdotuksen: kaupunginhallituksen esitys JAA, SDPn ryhmäesitys EI .

Äänestyksen tulos: 31 JAA-ääntä, 17 EI-ääntä, 3 poissa.

Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen kaupunginhallituksen esityksen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi investointiosan kaupunginhallituksen esittämässä muodossa.

9 LIIKELAITOKSET

Kaupunginvaltuusto hyväksyi liikelaitokset kaupunginhallituksen esittämässä muodossa.

10 TYTÄRYHTIÖT

Kaupunginvaltuusto hyväksyi tytäryhtiöt kaupunginhallituksen esittämässä muodossa.

 

Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2021 - 2022 kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti siten muutettuna, että kohdasta 7.1. Konsernihallinto poistettiin teksti kuntarakenneselvityksestä.

 

 

 

 

 

 


Muutoksenhaku


Valitusoikeus ja valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

 

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus.

Postiosoite: PL 189, 90101  OULU
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100  OULU
Faksi: 029 56 42841
Puh. 029 56 42800
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  .

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

 

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituksista perittävät maksut
  

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 260 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.