Kaupunginvaltuusto, kokous 8.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Valtuustoaloite: Kajaanin kaupungin historiankirjoitus ajantasalle (lisäpykälä)

KAJDno-2020-873

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Miikka Kortelaisen esittämä ja useiden muiden valtuutettujen ja varajäsenten (yht. 46) allekirjoittama seuraavan sisältöinen valtuustoaloite: 

Valtuustoaloite: Kajaanin kaupungin historiankirjoitus ajantasalle

"Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Kajaanin kaupunki hoitaa kuntoon kaupungin historiankirjoituksen, sillä edellinen julkaistu kaupungin historiateos on vuodelta 1994 ja se loppuu sisällöllisesti vuoteen 1976. Oiva aika historiateoksen päivitykselle olisi vuosi 2026, jolloin Kajaani täyttää 375 vuotta."

 

 

Päätösehdotus

Valtuustoaloite lähetetään kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Valtuustoaloite lähetettiin kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.