Kaupunginvaltuusto, kokous 8.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Ohje varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteista

KAJDno-2018-570

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Asta Tolonen, Talousjohtaja, asta.tolonen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunginvaltuuston 10.6.2019 § 31 hyväksymiä varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteita on tarve muuttaa, koska rahoitusmarkkinoiden tilanne on viime vuosina muuttunut oleellisesti. 

Vallitseva jo useamman vuoden ajan jatkunut negatiivisten markkinakorkojen aikakausi on ollut poikkeuksellinen ja johtanut tilanteeseen, jossa aiemmat eri suhdanteita koskevat sijoitus- ja suojauspolitiikkaohjeistukset eivät välttämättä päde. Talouden noususuhdanteesta huolimatta markkinakorot eivät ole nousseet, kun inflaatio ei ole kohonnut, eikä esimerkiksi Euroopan keskuspankki ole voinut kiristää korkopolitiikkaansa. Poikkeuksellisissa korkomarkkinatilanteissa Kajaanin kaupungin tulee aktiivisesti seurata markkinatilannetta ja arvioida varainhankinta- ja sijoituspolitiikkaansa. Alhaisten ja jopa negatiivisten korkojen aikana mm. lainasalkun suojausasteen kasvattaminen alhaisella kiinteällä korolla tuleville vuosille saattaa olla taloudellisesti järkevä vaihtoehto ennen mahdollista tulevaa korkojen nousua, etenkin kun euriborkorkojen laskupotentiaali nykyisiltä tasoilta on mahdollisesti rajallinen.

Kajaanin kaupunginhallituksen rahoitustyöryhmä (sijoitustyöryhmä) on käynyt varainhankinnan ja sijoitustoiminnan uudet periaatteet läpi kokouksessaan 19.5.2020.

Uusi Varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteet 2020  -ohje liitteenä.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan ohjeen varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteista.

 

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Asta Tolonen, Talousjohtaja, asta.tolonen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan ohjeen varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteista.

Päätös

Ritva Mikkonen teki Vasemmistoliiton valtuustoryhmän muutosesityksen:   

Valtuuston asiaan: § 35 Ohje varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteet. 
muutos: Sivu  9  kohta 3.3

"Sijoituskohteen toimiala tai toimintatavat eivät saa olla ristiriidassa kaupungin tehtävien ja toimintaperiaatteiden kanssa. Sijoituskohteen eettisyys ja vastuullisuus arvioidaan  ennen sijoituksen tekemistä. (poistettu sana: mahdollisuuksien mukaan).

Palveluiden tarjoajilta ja varainhoitajilta edellytetään YK:n eettisen ja vastuullisen sijoittamisen periaatteiden noudattamista ja hyväksymistä." Alkuperäiseen esitykseen lisätty sanat "ja varainhoitajilta, eettiset ja sekä noudattamista ja."

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan äänestysjärjestysehdotuksen: Molemmista kappaleista äänestetään erikseen nimenhuutoäänestyksellä siten, että kaupunginhallituksen esitys on JAA, VAS ryhmäesitys EI.

1. äänestyksen (poistetaan sana mahdollisuuksien mukaan) tulos: 27 JAA-ääntä, 21 EI-ääntä, pois 3. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen.

2. äänestyksen tulos: 3 JAA-ääntä, 44 EI-ääntä, 1 tyhjä, pois 3. Kaupunginvaltuusto hyväksyi VAS ryhmäesityksen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen pohjaesityksen muutettuna VAS ryhmän 2. äänestyksessä hyväksytyllä muutoksella.

.