Kaupunginvaltuusto, kokous 8.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.

Paikalla valtuustosalissa olivat sihteeri Tuija Aarnio, valtuutettu Ari Toppinen ja varajäsen Paavo Enroth, muut osallistuivat etäyhteydellä.