Kaupunginvaltuusto, kokous 8.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Henkilöstöraportti v. 2019

KAJDno-2020-302

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Paula Tokkonen, Henkilöstösihteeri, paula.tokkonen@kajaani.fi
Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Vuoden 2019 henkilöstöraportti on koottu KT.n ohjeiden mukaisesti, ja raporttiin on koottu keskeisiä tunnuslukuja koko kaupunkin henkilöstön osalta ml. myös liikelaitokset. Henkilöstöä on tarpeen mukaisesti lisätty sivistystoimialalle. Muutoin henkilöstömäärä on pysynyt samalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstökulut nousivat noin 4 % edellisestä vuodesta. Vuosittainen eläköityjien määrä on varsin suuri, ja eläköitymistä hyödynnetään osana kaupungin talouden sopetuttamissuunnitelman toteuttamista. Työterveyshuollossa kiinnitetään huomiota ennalta ehkäisevään työterveyshuoltoon ja pyritään myös kustannussäästöihin päivitetyn työterveyshuollon toimintasuunnitelman kautta. Tasa-arvokartoitus osoittaa, että myös tasa-arvotyölle on kaupugilla edelleen sijaa, vaikka kovin suuria palkkaeroja sukupuolten välillä ei olekaan. Tapaturmien määrä on hivenen laskenut edellisestä vuodesta, ja ennalta ehkäisevään toimintaan kiinnitetään edellen huomiota.

Henkilöstöraportti on käsitelty yhteistyötoimikunnassa 25.3.2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus merkitsee henkilöstöraportin tiedoksi ja vie sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle. 

Päätös

Hyväksyi.

Henkilöstöjohtaja Jyrki Komulainen ja palvelussuhdepäällikkö Hannu Westerinen olivat asiantuntijoina kokouksessa asian esittelyn ajan.

Valmistelija

  • Paula Tokkonen, Henkilöstösihteeri, paula.tokkonen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi henkilöstöraportin.

Päätös

Hyväksyi.