Kaupunginvaltuusto, kokous 8.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Valtuustoaloite: Lumen varastointi pysäköintipaikoilla maksulliseksi (lisäpykälä)

KAJDno-2021-167

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Pasi Kilpeläisen esittämä ja valtuutettu Ela Aavakareen allekirjoittama seuraavan sisältöinen valtuustoaloite:

Lumen varastointi keskustan pysäköintialueilla maksulliseksi.

"Varastointi on ollut ilmaista, varastointiajat venyvät vieden pysäköintipaikkoja inva-pysäköintipaikat mukaan lukien, kaupungilta jää myös saamatta pysäköintimaksut.

Esitetään, että lumen varastointiaika on max. 2 vrk jossa ajassa ne on ajettava pois. 2 vrk:n jälkeen varastointi muuttuu maksulliseksi. Varastointimaksun määrittää tekninen puoli."


 

Päätösehdotus

Valtuustoaloite lähetetään kaupungin hallintoäännön 119 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Valtuustoaloite lähetettiin kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §