Kaupunginvaltuusto, kokous 8.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Valtuustoaloite: Keskustan pysäköinti maksuttomaksi kiekkopysäköinniksi (lisäpykälä)

KAJDno-2021-166

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Minna Partasen esittämän ja useiden muiden valtuutettujen (yht. 13) allekirjoittama seuraavan sisältöinen valtuustoaloite: 

Keskustan pysäköinti maksuttomaksi kiekkopysäköinniksi

"Kajaanin kaupungin keskustassa ei ole juuri ollenkaan maksuttomia pysäköintipaikkoja. Yleensä joulunaikaan ja nyt koronaepidemian vuoksi kaupunki on kuitenkin pitänyt maksuttomiakin jaksoja. Kun pysäköinti keskustassa on ollut maksutonta kiekkopysäköintiä, se on elävöittänyt keskustaa sekä lisännyt saavutettavuuden tunnetta.

Maksuttomuudesta hyötyvät sekä ravintolat, kivijalkakaupat, torikauppiaat että palveluiden kuluttajat. Kaupunki pelkästään hyötyy elinvoimaisesta keskustasta ja siellä sijaitsevista yrityksistä. Nykyisten parkkimittareiden hankkiminen oli virhe, joka on onneksi korjattavissa. Kestää kuitenkin oma aikansa, kun keskusta-alueen saavutettavuus tai mielikuva siitä paranee, mutta on todennäköistä, että pysäköintimaksujen pysyvä poisto koko keskusta-alueella parantaa yrittäjien toimintamahdollisuuksia keskustassa.

Hiljattain päättyneestä maksuttomasta jaksosta on kuulunut pelkästään hyvää palautetta. Sen sijaan parkkimaksujen palauttaminen ei ole ollut kajaanilaisten eikä yrittäjien mieleen. Vaikka parkkimaksujen poistamisen myötä kaupungille jäisi jonkun verran tuloja saamatta, tuloja syntyy välillisesti yrittämisen kautta kasvavina verotuloina.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Kajaanin kaupungin keskusta-alueella luovutaan maksullisesta pysäköinnistä ja siirrytään maksuttomaan 1–2 h kiekkopysäköintiin."

Päätösehdotus

Valtuustoaloite lähetetään kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Valtuustoaloite lähetettiin kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §