Kaupunginvaltuusto, kokous 8.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Valtuustoaloite: Älykkään osallisuusohjelman rakentaminen (lisäpykälä)

KAJDno-2021-165

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Pöytäkirjaan merkittiin Kajaanin Keskustan valtuustoryhmän esittämä ja allekirjoittama seuraavan sisältöinen valtuustoaloite: 

Kaupunkiimme uusi älykäs osallisuusohjelma

"KAKS-Kunnallisalan kehittämissäätiön viimeisin kyselytutkimus osoittaa, että puolet kansalaisten eivät luota päättäjiin myös Kajaanissa. Tästä meidän täytyy olla huolestuneita. Tutkimuksessa on mainittu asioita, jotka näyttävät kansalaisten mielestä menevän huonompaan suuntaan niin talouden, palvelujen, liikenneyhteyksien, koulutusmahdollisuuksien, asumisen kallistumisen, työllisyydenhoidon, toimeentulon kuin yritysten vireydenkin osalta.

Tulokseen on osaltaan vaikuttanut koronatilanne, julkinen viestintä ja erilaiset päätökset sekä kansalaisten tietämys päätösten taustoista. Päätöksen teon tueksi tarvitsemme yhteistä näköalaa, keskinäistä luottamusta viranhaltijoiden luottamushenkilöiden ja kansalaisten kesken sekä vahvaa vuorovaikutusta ja osallistamista, jossa kansalaisia kuullaan ja kuunnellaan avoimesti.

Osallisuus voidaan määritellä kolmella ulottuvuudella: riittävä toimeentulo ja hyvinvointi, toiminnallinen osallisuus, yhteisöihin kuuluminen sekä jäsenyys. Osallisuus perinteisin menetelmin toteutettuna tuottaa harvoin hyvää tulosta kansalaisten keskuudessa. Tarvitaankin uusia kiinnostavia osallisuusmalleja. Näin pystymme vahvistamaan yhdenvertaisia oikeuksia, mahdollisuuksia ja resursseja osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan. Kaupunkimme toiminnassa nykyiset osallisuustoimet eivät riitä. Meidän tulee hakea uusia ratkaisuja osallisuuden edistämiseen yhdistämällä digitaalisuuden viestinnän uudet mahdollisuudet toimiviin perinteisiin osallisuusmalleihin. Digitaaliset vuorovaikutusmahdollisuudet ovat kehittyneet räjähdysmäisesti, joista useimmat toimintamallit mahdollistavat nopean ja avoimen reagoinnin osallisuuden kehittämisessä.

Keskustan valtuustoryhmä esittää, että kaupunkiimme rakennetaan älykäs osallisuusohjelma, jossa digitaalisuuden hyödyntäminen ja uudet työ sekä toimintakulttuurit ovat läpäisyasioita. Ohjelmassa yhdistetään perinteisiä osallisuusmalleja, digitaalisuuden uusia mahdollisuuksia, palveluihin ja päätöksentekoon liittyviä avoimia sekä läpinäkyviä toimintakulttuureja osaksi arkipäivän toimintaa."

Päätösehdotus

Valtuustoaloite lähetetään kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
 

Päätös

Valtuustoaloite lähetettiin kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §