Kaupunginvaltuusto, kokous 8.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.

Puheenjohtaja Miikka Kortelainen ja sihteeri Tuija Aarnio olivat läsnä valtuustosalissa, muut osallistuivat Teams-etäyhteydellä.

Valtuutettu Vesa Kaikkonen saapui valtuustosaliin klo 17.30.

 

Kokouksen alussa klo 17.00 - 18.40 oli iltakoulu Kaupunkistrategian toteuttaminen, Kasvutiimien katsaus, Tuija Aarnio, Päivi Rissanen, Jussi Heikkinen ja Risto Hämäläinen. 


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §