Kaupunginvaltuusto, kokous 8.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 Valtuustoaloite: Virkamiesten tehtävänkuvien kartoittaminen kaupunkiorganisaatiossa (lisäpykälä)

KAJDno-2021-1206

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Pasi Kilpeläisen (ps) esittämä ja muun perussuomalaisten valtuustoryhmän allekirjoittama seuraavan sisältöinen valtuustoaloite:

Virkamiesten tehtävänkuvien kartoittaminen kaupunkiorganisaatiossa

"Kajaanin kaupunki ja luottamushenkilöt etsivät kuumeisesti sopeuttamistoimenpiteitä ja kaupungin talous vaatii edelleen toimia, jotta se saadaan tasapainoon. Perussuomalaisten valtuustoryhmä katsoo, että tuoreitakin ajatuksia tarvitaan sopeuttamistyön tueksi.

Tähän mennessä kaupungin säästötoimenpiteet ovat kohdistuneet henkilöstön osalta paljolti suorittavaan portaaseen, mutta katsomme, että myös esimiestyötä tekevien ja johtavien virkamiesten työn- ja tehtävänkuvia on tarkasteltava päällekkäisyyksien tunnistamiseksi ja välttämiseksi. Selvitys tulisi tehdä ensin peruskaupungin osalta ja tarvittaessa tarkastella koko kaupungin tilannetta laajemminkin. Tällaista selvitystä ei ole tehty ja valtuustoryhmä katsoo sen olevan välttämätöntä tässä taloudellisessa tilanteessa.

Näillä perusteilla Perussuomalaisten Kajaanin valtuustoryhmä esittää, että

Kajaanin kaupungin on käynnistettävä mitä pikemmin esimiestyötä tekevien ja johtavien virkamiesten tehtävänkuvan kartoittaminen. Selvityksen tekee ulkopuolinen taho, jonka valitsee kaupunginhallitus. Selvityksen tarkoitus on karsia päällekkäisiä tehtäviä ja löytää mahdollisuuksia tehtävien yhdistämiseen. Aloite tukee sopeuttamistoimenpiteitä."

Päätösehdotus

Valtuustoaloite lähetetään kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Valtuustoaloite lähetettiin kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §