Kaupunginvaltuusto, kokous 8.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 Valtuustoaloite: Seniorikortin käyttöönottaminen (lisäpykälä)

KAJDno-2021-1207

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Pöytäkirjaan merkittiin varavaltuutettu Esko Piipon (sd) esittämä ja muun sosialidemokraattisen valtuustoryhmän allekirjoittama seuraavan sisältöinen valtuustoaloite:

Seniorikortin käyttöönottaminen

"Tuleva sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyminen hyvinvointialueille ei vapauta kuntia kantamasta huolta väestönsä terveyden ennaltaehkäisevästä toiminnasta, vaan kuntien ja hyvinvointialueen tulisi toimia rinnakkain väestön terveydentilan edistämiseksi.

Valtakunnallisissa suosituksissa on kehotettu kiinnittämään kasvavaa huomiota sodan jälkeen syntyneisiin suuriin ikäluokkiin sekä ikääntyvään väestöön. Hyvinvointialueille siirtyvä palvelujärjestelmä kohtaa suuria vaikeuksia mikäli väestön ennaltaehkäisevä työ lyödään laimin. Tässä ennaltaehkäisevässä työssä, elintapojen ohjailussa ja ihmisten toimintakyvyn ylläpitämisessä kunnalla edelleen on merkittävä rooli.

Elinympäristön kehittäminen, liikkumisen edistäminen ja väestön omaehtoinen terveyden edistämisen kannustaminen eivät karkaa kunnasta hyvinvointialueelle.

Monissa kaupungeissa ikääntyvän väestön omaehtoisen terveyden ylläpitämisen kannustamiseksi on kehitetty seniorikortti, jolla ikääntyvä väestö saa palveluetuja omaa terveysaktiivisuutta vastaan. Kohtuullisen hintaiselle vuosikortilla saa vähätuloisetkin eläkeläiset käyttää terveyden ylläpitoon kohdistettuja palveluja, kuten kuntosalia ja uimahallia. Joissakin kaupungeissa palveluaikoja aikoja on rajattu, esimerkiksi uimahallin käyttömäärien tasaamiseksi (esim. Varkaus, Oulu).

Aloite:

Esitämme, että Kajaanin kaupunki ottaa käyttöön kaupunkilaisten omaehtoisen terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi Seniorikortin ja määrittelee sen käyttöehdot huomioon ottaen eri kaupungeista saadut kokemukset.

Liitteenä muutama käyttökaupunki."

Päätösehdotus

Valtuustoaloite lähetetään kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Valtuustoaloite lähetettiin kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §