Kaupunginvaltuusto, kokous 8.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Valtuustoaloite: Kajaanin liikuntapaikkoihin Happy Hour -hinnoittelu (lisäpykälä)

KAJDno-2021-1210

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Tero Paukkerin (kesk) esittämä ja muun keskustan valtuustoryhmän allekirjoittama seuraavan sisältöinen valtuustoaloite:

Kajaanin liikuntapaikkoihin Happy Hour-hinnoittelu

"Kajaanin kaupungissa on jo vuosia pitkäjänteisesti ja yksituumaisesti kehitetty liikuntapaikkoja ja liikuntaolosuhteita. Voidaankin todeta että tänään puitteet on erinomaisessa kunnossa.

Lasten ja nuorten liikkumisen edistämiseksi kaupunki tarjoaa alle 18-vuotiaiden ohjattuun liikuntaan maksuttomat liikuntapaikat.

Kuitenkin valtaosa alle 18-vuotiaista ei kuulu näitä liikuntaharjoituksia järjestäviin seuroihin ja yhdistyksiin. Eivätkä he näin ollen ole ohjattujen liikuntapaikkojen käyttäjinä. Liikunnan lisääminen olisi erittäin tärkeää juuri näille lapsille ja nuorille.

Liikuntapaikkojen hinnoittelu on pyritty pitämään kohtuullisena ja kaikkien käytön mahdollistavana.
Osalle kaupunkilaisista liikuntapaikkamaksut kuitenkin muodostuvat liikkumisen esteeksi, varsinkin jos perheessä on useampia henkilöitä tai jos haluaisi käyttää palveluita useammin.

Keskustan valtuustoryhmä esittää että Kaukaveden uimahalliin ja kuntosalille, Jäähallien yleisöluisteluvuoroille sekä Kajaani-hallin ja Otanmäen urheilutalon kuntosaleille määritetään viikoittaiset Happy Hour ajat, jolloin liikkumaan pääsee 1 euroa/henkilö hintaan. Nämä ajat määritetään tilojen aukioloaikojen niihin ajankohtiin, jolloin muuten asiakasmäärät on alhaiset.

Tämä aloite tukee niin Liikuntalain kuin Kajaanin liikuntapoliittisen ohjelman tavoitteena olevaa eri väestöryhmien liikkumisen edistämistä.

Aloite toteutuessaan lisää kaupunkilaisten aktiivisuutta, liikkumista ja yhteisöllisyyttä sekä näiden kautta vähentää tarvetta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Lisäksi aloite tulee lisäämään kyseisten liikuntapaikkojen käyttöastetta.
Aloite ei suoranaisesti lisää toimintamenoja, koska tilojen aukioloaikoja eikä henkilöstöä ole tarvetta kasvattaa. "

Päätösehdotus

Valtuustoaloite lähetetään kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Valtuustoaloite lähetettiin kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §