Kaupunginvaltuusto, kokous 8.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 98 Valtuustoaloite: Jätteiden lajittelu kuntoon kaupungin toimitiloissa (lisäpykälä)

KAJDno-2021-1208

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Silja Keräsen (vihr) esittämä ja muun vihreiden valtuustoryhmän allekirjoittama seuraavan sisältöinen valtuustoaloite:

Jätteiden lajittelu kuntoon kaupungin toimitiloissa

"Resurssiviisaassa kaupungissa myös kiertotalouden alkupää – eli jätteiden syntypaikkalajittelu tulisi olla kunnossa. Tällä hetkellä näin ei suinkaan kaikissa kaupungin toimitiloissa ole. Liikuntapaikkoihin on saatu jätteiden lajitteluastiat, mutta esimerkiksi kaupungintalolla, päiväkodeissa tai kouluissa jätteitä ei välttämättä juuri lajitella. Joitain yksittäisiä lajittelupisteitä voi olla (esim. yksi lajittelupiste koko isossa kiinteistössä) tai jotain yksittäistä jaetta (esim. biojäte) saatetaan kerätä erikseen. Mutta kattavasti ja riittävästi jätteiden lajittelumahdollisuuksia ei tällä hetkellä ole. 
 
Esitämmekin, että kaikkiin kaupunkikonsernin toimitiloihin järjestetään kunnollinen jätteiden lajittelumahdollisuus kaikkiin niihin paikkoihin, joissa jätettä syntyy."

Päätösehdotus

Valtuustoaloite lähetetään kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Valtuustoaloite lähetettiin kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §