Kaupunginvaltuusto, kokous 8.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 95 Valtuustoaloite: Järjestöavustukset neuvottelupöytään (lisäpykälä)

KAJDno-2021-1209

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Peppiina Hakkaraisen (vas) esittämä ja muun vasemmiston valtuustoryhmän allekirjoittama seuraavan sisältöinen valtuustoaloite:

Järjestöavustukset neuvottelupöytään

"Kajaanin Vasemmiston valtuustoryhmä, esittää että, Kajaanin kaupunki aloittaa neuvottelut hyvinvointialueen VATEn kanssa, kuinka järjestöavustukset jaetaan tulevaisuudessa Kainuussa.

Uusien hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa vuoden 2023 alussa, on uhkana, että osa järjestöistä ei saa avustuksia miltään taholta. Järjestöavustukset mahdollistavat monen toimijan olemassaolon ja edistävät kainuulaisten hyvinvoinnin rakentamista. Kainuussa on tuhansia vapaaehtoistyöntekijöitä sekä runsaasti ammattilaisia tekemässä monipuolisesti ennaltaehkäisevää työtä, jonka yhteiskunnallinen arvo ja merkitys on syytä tunnistaa."

Päätösehdotus

Valtuustoaloite lähetetään kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Valtuustoaloite lähetettiin kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §