Kaupunginvaltuusto, kokous 7.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Valtuustoaloite: Maksuton joukkoliikenne Kajaaniin Runoviikon ja Markkinakadun aikaan

KAJDno-2018-420

Aikaisempi käsittely

Päätös

Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Silja Keräsen esittämä ja Kajaanin Vihreä valtuustoryhmän allekirjoittama seuraavan sisältöinen valtuustoaloite, joka kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti lähetettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi:

Maksuton joukkoliikenne Kajaaniin Runoviikon ja Markkinakadun aikaan

Kajaanin runoviikon ja Markkinakadun aikaan sekä paikalliset että Kajaanissa vierailevat ovat perinteisesti erityisen aktiivisesti liikkeellä. Kaikki haluavat nähdä markkinakadun ja osallistua valtakunnallisesti arvostettuun kulttuuritapahtumaan. Tuo viikko on kaupungin koko vuoden tapahtumien kohokohta ja kiireisintä aikaa.

Perinteisesti myös keskustaliikenne ruuhkautuu silloin. Henkilöautot kiertelevät etsien parkkipaikkoja ja tavallisesta poikkeavat liikennejärjestelyt sekä suuret ihmisjoukot aiheuttavat ongelmia liikenteessä. Onnettomuusriski kasvaa ja jatkuva liikenne aiheuttaa melu- ja päästöhaittaa.

Maksuton joukkoliikenne sekä palveluliikenne tapahtumien aikaan

- kasvattaisi osallistumisaktiivisuutta tapahtumiin

- parantaisi myös nuorten ja liikuntarajoitteisten mahdollisuutta osallistua tapahtumiin

- parantaisi liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta

- hillitsisi melu- ja päästöhaittoja keskustassa eli edistäisi myös viihtyvyyttä

- turvaisi pysäköintipaikkojen riittävyyden muualta tuleville vierailijoille

- antaisi positiivisen viestin tapahtumajärjestäjille kaupungin arvostuksesta ja panostuksesta

- vaikuttaisi positiivisesti Kajaanin imagoon erityisesti asukkaansa huomioivana ja ympäristöystävällisenä kaupunkina

- kannustaisi ihmisiä tutustumaan joukkoliikenteen aikatauluihin ja reitteihin ja toisi siten uusia asiakkaita joukkoliikenteelle

Esitämme, että Kajaanin kaupungin joukkoliikenne ja palveluliikenne järjestetään maksuttomana Kajaanin runoviikon ja Markkinakadun aikaan 4.-8.7.2018."

 

Valmistelija

Tiina Rusanen, Henkilöliikennelogistikko, tiina.rusanen@kajaani.fi

Perustelut

Vihreiden valtuustoryhmän valtuustoaloitteessa on esitetty maksutonta joukkoliikennettä Kajaaniin Runoviikon ja Markkinakadun aikaan. Kajaanin kaupungin joukkoliikenteessä sekä palveluliikenteessä voisi matkustaa maksutta ajalla 4-8.7.2018. Kajaanissa järjestetään tuona aina markkinakatu sekä runoviikon –tapahtumia. Kampanjan toivotaan kannustavan osallistumaan Kajaanin keskustassa järjestettäviin kesätapahtumiin, turvataan parkkipaikkojen riittävyys, liikenteen sujuvuus ja turvallisuus keskustassa tapahtuma-aikana sekä se antaisi positiivistä kuvaa Kajaanista.

Joukkoliikenteen maksuttomuus - kampanjoilla on tarkoitus lisätä joukkoliikenteen käyttöä sekä madaltaa joukkoliikenteen kokeilemisen kynnystä. Joukkoliikenteen käyttäjämäärän lisääntyminen on kaikkien etu. Matkustajamäärien ja lipputulojen kasvun myötä kaupunki voi kehittää reittejä ja aikatauluja parempaan suuntaan. Matkustajamäärien ja lipputulojen kasvun myötä kaupunki voi kehittää reittejä ja aikatauluja asiakasystävällisempään suuntaan.

Kesäaikana kaupunkiliikennettä liikennöidään linjoilla 1 ja 3 ja palveluliikennettä liikennöidään maanantaista perjantaihin. Seutuliikenteen vuoroista ajetaan linja 11 Otanmäki-Vuolijoki-Kajaani sekä kerran viikossa ajettavat kutsuliikenne- vuorot linja 12 (Vuoreslahti-Koutaniemi) sekä linja 14 (Lahnasjärvi-Murtomäki-Mainua-Kajaani). Vuonna 2017 runoviikon ja markkinakadun aikaan (5-9.7.2017) kaupunkiliikenteen matkustajamäärä on ollut 406 nousua, palveluliikenteessä vastaavana aikana 72 nousua ja seutuliikenteessä linja 11 13 nousua, linja 12 10 nousua, linja 14 6 nousua. Lipputuloja tuona ajankohtana kaupunkiliikenteestä on tullut 1699 € ja Palveluliikenteestä 228 €. Kajaanin seutuliikenteen osalta lipputulojen menetys olisi 550 €.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kajaanin kaupunki tarjoaa maksuttoman joukkoliikenteen 4-6.7.2018 ajalle. Ilman lippua pääsee matkustamaan Kajaanin kaupungin ostamissa joukkoliikennevuoroissa (linjat 1, 3, 11, 12 ja 14) sekä palveluliikenteessä keskiviikkoaamusta 4.7 alkaen perjantai-iltaan 6.7 saakka.

Kajaanin kaupunki maksaa palveluliikenteen yrittäjälle todelliset menetetyt lipputulot ajalta 4-6.7.2018. Muista, joukkoliikenteen maksuttomista vuoroista kaupungilta jää lipputulot saamatta.

Kaupunginhallitus lähettää aloitteen johdosta päätetyt toimenpiteet tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Kaupunginvaltuusto toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Päätös

Hyväksyi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §