Kaupunginvaltuusto, kokous 7.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Valtuustoaloite: Harrastustakuu jokaiselle lapselle ja nuorelle vähintään yksi harrastus

KAJDno-2018-279

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Perustelut

”Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että Kajaanissa kootaan harrastusvalikko ja kartoitetaan kansalaistoiminnan, urheilun, kulttuurin, vapaan sivistystyön ja omaehtoisen toiminnan mahdollisuudet, tilat, tarjoajat, tapahtumat ja tuet. Lisäksi edellytetään, että Kajaanin kaupunki käynnistää selvityksen siitä, miten jokaiselle lapselle ja nuorelle taattaisiin mahdollisuus vähintään yhteen harrastukseen.

Kajaanin kokoomus esittää myös, että Kajaanin kaupunki palauttaa koululiikunta liiton (KLL:n) Suomen mestaruus kilpailujen tuen Kajaanin koulujen oppilaille.”

Kokoomuksen valtuustoryhmän tekemässä aloitteessa nostetaan esiin hyvin vapaa-ajan toiminnan merkitys lasten ja nuorten ja heidän perheiden hyvinvoinnin tekemisessä, sekä yhteisöllisyyden merkityksen kasvun tukena.

Harrastukset antavat tekemistä, liikkumisen iloa, uusia taitoja, sosiaalisia kontakteja ja lisäävät itsetuntemusta. Harrastaminen yhdessä vanhempien/huoltajien kanssa on erinomaista yhteistä aikaa. Harrastamisen ei tarvitse aina olla ohjattua, yhteinen aika itsessään on merkityksellistä.

Kajaanin kaupunki ja muut toimijat tarjoavat lapsille, nuorille ja perheille paljon palveluja, mutta tieto niistä on hajallaan eikä niitä ei ole koottu yhteen. Vuoden 2018 aikana kaupungin liikuntapalvelut kokoaa yhteenvedon lasten ja nuorten sekä perheiden harrastuspalvelutarjonnasta Kajaanissa yhteistyössä muiden kaupungin palveluja tuottavien tahojen ja muiden toimijoiden kanssa.

Sivistystoimi on varannut harrastustakuuta ja perheiden tukemista varten vuoden 2018 budjettiin 50.000 € euroa, josta 25.000 € käytetään perheiden vuorovaikutuksen tukemiseen ja 25.000 € käytetään koulujen oman harkinnan mukaan koululaisten harrastusten tukemiseen 100 €/nuori/v.

Koululiikuntaliiton (KLL:n) suunnistusmestaruus kilpailujen tuki on ollut yksittäinen tapahtuma-avustus, joka on myönnetty kaupungin tapahtuma-avustuksista Kajaanin Suunnistajat ry:lle tapahtuman järjestämiskuluihin. Myönnettyä tapahtuma-avustusta ei voida palauttaa Kajaanin koulujen oppilaille.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto antaa Kokoomuksen valtuustoryhmän tekemään aloitteeseen esittelytekstin mukaisen vastauksen ja lähettää asian edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

 

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus merkitsee vastauksen tiedoksi ja lähettää asian edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Kaupunginvaltuusto toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Päätös

Hyväksyi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §