Kaupunginvaltuusto, kokous 7.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Hallintosäännön 147 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä ongelmia,​ ettei pöytäkirjaa saada valmiiksi,​ tarkastetaan pöytäkirja sähköpostikuittauksin kokousta seuraavana keskiviikkona. Tällöin pöytäkirjan tarkastavat vuorollaan toimielimen kaksi jäsentä sukunimensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

 

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuuston jäsentä sukunimensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jouni Lämpsä ja Timo Meriläinen.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §