Kaupunginvaltuusto, kokous 7.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo-​ ja puheoikeus.

Iltakouluasia: Metsäbiotalouden mahdollisuuksia Kainuussa (metsäneuvoston puheenjohtaja Asko Piirainen,​ metsäbiotalouskoordinaattori Timo Pisto/Tuomo Mikkonen/Suomen metsäkeskus,​ pohjoinen palvelualue),​ uusiutuvan energian käyttö (Timo Karjalainen/Kajaanin yliopistokeskus) sekä puurakentamisen edistäminen maakunnassa (Seppo Romppainen).

 

Päätös

Hyväksyi.

Kokouksen alussa oli iltakoulu Metsäbiotalouden mahdollisuuksia Kainuussa; Asko Piirainen, Tuomo Mikkonen, Timo Karjalainen ja Seppo Romppainen.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §