Kaupunginvaltuusto, kokous 7.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Henkilöstöraportti 2017

KAJDno-2018-213

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jyrki Komulainen, Henkilöstöjohtaja, jyrki.komulainen@kajaani.fi

Perustelut

Henkilöstöraportti vuodelta 2017.

Päätösehdotus

Esittelijä

Pekka Sivonen, Henkilöstöjohtaja, pekka.sivonen@kajaani.fi

Tehdään kokouksessa.

Päätös

Puheenjohtaja ehdotti, että henkilöstöraportti merkitään tiedoksi.

Keskustelun jälkeen merkitsi tiedoksi.

Valmistelija

Jyrki Komulainen, Henkilöstöjohtaja, jyrki.komulainen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin henkilöstöraportti on KT kuntatyönantajan henkilöstöraportin suosituksen mukainen.

Toimialat ja liikelaitokset käsittelevät osaltaan henkilöstöraportin. Henkilöstöraportin pohjalta tehdään päätöksiä ja linjauksia tarvittaviin kehittämistoimenpiteisiin.

Henkilöstövoimavarojen johtamisen tavoitteena on organisaation hyvä suorituskyky. Henkilöstötietoihin ja sen tunnuslukuihin perustuva strategia ja toimintalähtöisen analyysin ja arvioinnin tavoitteena on saada kokonaiskuva henkilöstön tilasta ja kehityksestä sekä tunnistaa vahvuudet ja parannettavat alueet. Tämä tapahtuu normaalin seurannan yhteydessä ja vuosittain tehtävässä henkilöstöraportissa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus merkitsee henkilöstöraportin tiedoksi ja vie sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle. 

Päätös

Hyväksyi.

Vs. henkilöstöjohtaja Jyrki Komulainen oli asiantuntijana läsnä asian käsittelyn ajan.

Päätös

Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §