Kaupunginvaltuusto, kokous 7.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Kajaanin kaupunkikonsernin talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma 2022 - 2023

KAJDno-2020-853

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Asta Tolonen, Talousjohtaja, asta.tolonen@kajaani.fi
Joni Partanen, Vs. talousjohtaja, joni.partanen@kajaani.fi

Perustelut

Toimielimien ja johtokuntien laatimien talousarvioesitysten perusteella on valmisteltu kaupunginjohtajan esitys Kajaanin kaupungin talousarviosta vuodelle 2021 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2022–2023.

Talousarvion 2021 käyttötalouden toimintatuotot (sis. liikelaitokset) ovat 68,4 milj. euroa (Muutettu TA : 65,4 milj. euroa), toimintakulut 325,7 milj. euroa (Muutettu TA 2020: 320,6 milj. euroa) ja toimintakate -257,3 milj. euroa (Muutettu TA 2020: -254,3 milj. euroa). Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän maksuosuusarvio vuodelle 2021 on 140,0 miljoonaa euroa (Muutettu TA 2020: 142,4 miljoonaa euroa).

Tuloveroarvio vuodelle 2021 perustuu veroprosenttiin 21,00 %. Kiinteistöveroprosentit pysyvät yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosenttia lukuun ottamatta  samalla tasolla kuin vuonna 2020. Verotuloja on arvioitu saatavan 144,3 milj. euroa (Muutettu TA 2020: 139,7 milj. euroa) ja valtionosuuksia 117,2 milj. euroa (Muutettu TA 2020: 118,1 milj. euroa).

Talousarvion 2021 vuosikate on 15,1 miljoonaa euroa, mikä kattaa 86,3 % poistoista, jotka ovat 17,5 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos on -2,4 milj. euroa ja varausten muutosten jälkeen tilikauden alijäämä on -1,7 milj. euroa.

Nettoinvestoinnit (sis. liikelaitokset) vuodelle 2021 ovat  20,4 milj. euroa. Peruskaupungin osuus investoinneista on 12,9 milj. euroa ja liikelaitosten osuus 7,5 milj. euroa. Lainakanta kasvaa arviolta 1,5 milj. euroa vuonna 2021. Mikäli lainakanta kasvaa arvion mukaisesti, on arvioitu asukaskohtainen lainamäärä vuoden 2021 lopussa  3 908 eur/asukas (Muutettu TA 2020: 3 870 euroa/asukas). Investointipaineet suunnitelmavuosina ovat merkittävät ja lainakannan arvioidaan edelleen kasvavan.

Päätösesityksen liitteenä on kaupunginjohtajan esitys Kajaanin kaupungin talousarvioksi vuodelle 2021 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2022–2023.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022–2023 taloussuunnitelman.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Valmistelija

Joni Partanen, Vs. talousjohtaja, joni.partanen@kajaani.fi
Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022–2023 taloussuunnitelman.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen seuraavalla muutoksella.

" Sivistystoimialan käyttötalouteen lisätään 30.000 € Lohtajan nuorisotilojen vuokriin, jotta toimintaa tiloissa voidaan jatkaa vuoden 2021 loppuun saakka. "

Valmistelija

 • Joni Partanen, Vs. talousjohtaja, joni.partanen@kajaani.fi
 • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022–2023 taloussuunnitelman.
 

 

Päätös

Asian käsittely alkoi klo 12.00. Käsittelyn pohjana oli liitteenä jaettu talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 - 2023.

Käsittelyn aikana pidettiin ruokatauko klo 12.50 - 13.30 ja kahvitauko klo 15.00 - 15.15. Ella Kiljunen oli poissa klo 11.55. - 12.45 ja klo 13.40 - 14.25 väliset ajat.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan käsittelyjärjestysehdotuksen: Käsittely aloitetaan kaupunginjohtajan, kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajan puheenvuoroilla. Tämän jälkeen pidetään ryhmäpuheenvuorot järjestyksessä Keskusta, Vasemmistoliitto, Kokoomus, SDP, Peussuomalaiset, Vihreät ja Kristillisdemokraatit. Ryhmäpuheenvuorojen jälkeen käydään yleiskeskustelu ja sen jälkeen yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelu

Kaupunginvaltuusto kävi yleiskeskustelun talousarviosta 2021 ja taloussuunnitelmasta 2022 - 2023.

Yksityiskohtainen käsittely

KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginjohtajan katsauksen kaupunginhallituksen esittämässä muodossa.

1 YLEINEN OSA

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yleisen osan kaupunginhallituksen esittämässä muodossa.

2 KAUPUNKISTRATEGIA

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunkistrategian kaupunginhallituksen esittämässä muodossa.

3 ARVIO KAJAANI-KONSERNIN MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Kaupunginvaltuusto hyväksyi riskit ja epävarmuustekijät kaupunginhallituksen esittämässä muodossa.

4 TALOUSSUUNNITTELU

Kaupunginvaltuusto hyväksyi taloussuunnittelun kaupunginhallituksen esittämässä muodossa.

5 KAJAANIN KAUPUNGIN TALOUS

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kajaanin kaupungin talouden kaupunginhallituksen esittämässä muodossa.

6 KAJAANIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kajaanin kaupungin henkilöstön kaupunginhallituksen esittämässä muodossa.

7 KÄYTTÖTALOUSOSA

1) Tero Paukkeri teki Keskustan ryhmäesityksen, että sivulla 76 kohdassa 7.4 Ympäristötekninen toimiala, Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistoiminnat, Palvelulinjaukset linjaus  "Yleiskaavamuutoksia laaditaan kylä- ja ranta-alueille, joihin kohdistuu rakentamispaineita ja joiden vesihuoltoon liittyvät valmiudet ovat kunnossa" muutetaan kuulumaan "Yleiskaavamuutoksia laaditaan kylä- ja ranta-alueilla."

2) Miikka Kortelainen Timo Meriläisen kannattamana teki esityksen, että sivulla 76 kohdassa 7.4 Ympäristötekninen toimiala, Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistoiminnat, Palvelulinjaukset linjaus "Yleiskaavamuutoksia laaditaan kylä- ja ranta-alueille, joihin kohdistuu rakentamispaineita ja joiden vesihuoltoon liittyvät valmiudet ovat kunnossa" muutetaan kuulumaan "Yleiskaavamuutoksia laaditaan kylä- ja ranta-alueille, maankäyttöpoliittisen ohjelman mukaisesti."

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan äänestysjärjestysehdotuksen: ensin äänestetään Keskustan ryhmäesitys JAA vastaan Miikka Kortelaisen esitys EI; tämän jälkeen äänestetään kaupunginhallituksen pohjaesitys JAA vastaan em. äänestyksen voittanut esitys EI.

1. äänestyksen tulos 29 JAA-ääntä, 22 EI-ääntä. Puheenjohtaja totesi Keskustan ryhmäesityksen voittaneen äänestyksen.

2. äänestyksen tulos 17 JAA-ääntä, 33 EI-ääntä, 1 poissa.

Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen Keskustan ryhmäesityksen.

3) Jouni Lämpsä Aki Räisänen kannattamana teki esityksen, että sivulle 77 kohtaan 7.4. Ympäristötekninen toimiala Kunnallistekniikka ja liikunta, Palvelulinjaukset lisätään "Selvitetään, millä edellytyksillä kaupunginlammen vedenlaatu olisi parannettavissa ja uimaranta olisi saatavissa käyttöön."

Puheenjohtajan tiedustellessa, voiko kaupunginvaltuusto hyväksyä Jouni Lämpsän esityksen yksimielisesti, kukaan ei ilmoittanut vastustavansa sitä.

Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen Jouni Lämpsän esityksen yksimielisesti.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen käyttötaloudesta kohtien 1. ja 3. mukaisilla muutoksilla.  

8 INVESTOINTIOSA

Kaupunginvaltuusto hyväksyi investointiosan kaupunginhallituksen esittämässä muodossa.

9 LIIKELAITOKSET

Kaupunginvaltuusto hyväksyi liikelaitokset kaupunginhallituksen esittämässä muodossa.

10 TYTÄRYHTIÖT

Kaupunginvaltuusto hyväksyi tytäryhtiöt kaupunginhallituksen esittämässä muodossa.

 

Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2022 - 2023 kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti muutettuna käyttötalouskohtaan tehdyillä 2 muutoksella.

Äänestystulokset

 • Jaa 29 kpl 57%

  Hanna Karvinen, Tero Paukkeri, Teemu Niva, Arto Okkonen, Teuvo Hatva, Markus Leinonen, Pauli Pyykkönen, Tiina Sarparanta, Veli-Matti Karppinen, Anni Rimpiläinen, Maarit Ojavuo, Minna Partanen, Tanja Ålander, Toivo Sistonen, Pasi Kilpeläinen, Paavo Niemelä, Raimo Tornberg, Johanna Rantala, Akseli Leppänen, Eila Aavakare, Voitto Leinonen, Kaija Patronen, Eero Suutari, Hannu Kemppainen, Jukka Poutiainen, Katriina Ojala, Raimo Piirainen, Paavo Enroth, Kyösti Klemetti

 • Ei 22 kpl 43%

  Päivi Fonselius, Silja Keränen, Aila Tartia-Jalonen, Helena Ohtonen, Jouni Lämpsä, Päivi Huusko, Timo Meriläinen, Nina Jyrkäs, Pasi Arffman, Antero Kyllönen, Aki Räisänen, Anne Kemppainen, Raili Myllylä, Sari Kyllönen, Miikka Kortelainen, Ella Kiljunen, Ritva Mikkonen, Markku Oikarinen, Leena Törrö, Pertti Varimo, Vesa Kaikkonen, Riikka Leinonen

 • Jaa 17 kpl 34%

  Aila Tartia-Jalonen, Jouni Lämpsä, Ella Kiljunen, Päivi Fonselius, Helena Ohtonen, Antero Kyllönen, Raili Myllylä, Nina Jyrkäs, Aki Räisänen, Katriina Ojala, Ritva Mikkonen, Miikka Kortelainen, Timo Meriläinen, Markku Oikarinen, Silja Keränen, Pertti Varimo, Vesa Kaikkonen

 • Ei 33 kpl 66%

  Tero Paukkeri, Hanna Karvinen, Arto Okkonen, Pauli Pyykkönen, Pasi Kilpeläinen, Teemu Niva, Markus Leinonen, Voitto Leinonen, Johanna Rantala, Teuvo Hatva, Maarit Ojavuo, Toivo Sistonen, Anni Rimpiläinen, Paavo Niemelä, Leena Törrö, Tiina Sarparanta, Raimo Tornberg, Sari Kyllönen, Kaija Patronen, Anne Kemppainen, Akseli Leppänen, Hannu Kemppainen, Tanja Ålander, Eila Aavakare, Päivi Huusko, Minna Partanen, Pasi Arffman, Eero Suutari, Jukka Poutiainen, Veli-Matti Karppinen, Paavo Enroth, Kyösti Klemetti, Riikka Leinonen


Muutoksenhaku


Valitusoikeus ja valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

 

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus.

Postiosoite: PL 189, 90101  OULU
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100  OULU
Faksi: 029 56 42841
Puh. 029 56 42800
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  .

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

 

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituksista perittävät maksut
  

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 260 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.