Kaupunginvaltuusto, kokous 6.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.

Kokousasioiden käsittelyn jälkeen klo 17.30 alkaen oli valtuuston iltakoulu, jossa käytiin läpi valtuuston itsearvioinnin tulokset. 


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §