Kaupunginvaltuusto, kokous 4.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Valtuustoaloite: Maankäyttöpoliittisen ohjelman valmistelu (lisäpykälä)

KAJDno-2020-697

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Veli-Matti Karppisen esittämä ja Keskustan valtuustoryhmän ja useiden muiden valtuutettujen (yht. 7) allekirjoittama seuvaavan sisältöinen valtuustoaloite: 

Aloite maankäyttöpoliittisen ohjelman valmistelu

Keskustan valtuustoryhmä esittää Kajaanin kaupunginvaltuustolle että seuraavan maankäyttöpoliittisen ohjelman valmistelussa huomioidaan seuraavat asiat.

"Maankäyttöpoliittisen ohjelman tulee kohdella kaupunkimme kaikkia alueita tasa-arvoisesti. Ohjelman tulee tukea kaupunkimme vetovoimaisuutta jolloin myös maaseutuasumisella on myönteinen vaikutus verotuloihin, työvoimapulaan, palvelutarpeisiin, yritysten muutolle, uusien yritysten syntymiselle ja alueen elinvoiman kasvulle. Virkamiesten asenteisiin ja maankäyttöpoliittisen ohjelman asioiden valmisteluun toivotaan myönteistä ja kannustavaa asennetta jotta Kajaanin kaupunki koettaisiin muuttomyönteisenä ja asukasystävällisenä kaupunkina.

Maankäyttöpoliittisen ohjelman valmistelussa koko kaupunki tulee nähdä vahvuusalueena ja valmistelu toteuttaa mahdollistavalla asenteella. Ohjelman valmistelu tulee perustua vahvoihin tutkimuksiin. Esimerkiksi Aalto-yliopistossa tehty väitöskirja osoittaa selkeästi että maalle rakentaminen ja siellä asuminen on hiilijalanjäljen kannalla parempi vaihtoehto kuin kaupunki asuminen.

Ohjelman valmistelu tulee toteuttaa maakuntaosayleiskaava 2030 mukaisesti : ”Kainuussa on 120–150 kyläaluetta, joiden lähiympäristöä voidaan pitää erityisen suotuisana virkistyksen, elinkeinojen ja asumisen alueina. Vaihemaakuntakaavaratkaisun tavoitteena on maakunnan kaikkien kylien tasavertaiset mahdollisuudet ja kehittyminen”.

Ohjelmassa kesämökkien muuttaminen ympärivuotiseen käyttöön tulee olla mahdollistava koko kaupungin alueella jolloin ehdot ovat pelkästään lakiin perustuvia eikä muita mielipiteisiin pohjautuvia ehtoja ole syytä käyttää.

Maankäyttöpoliittisen ohjelman on tuettava omalta osaltaan, että Kajaaniin saadaan lisää asukkaita ja yrityksiä."

Päätösehdotus

Valtuustoaloite lähetetään kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Valtuustoaloite lähetettiin kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.