Kaupunginvaltuusto, kokous 4.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Valtuustoaloite: Liikuntaa läpi elinkaaren

KAJDno-2018-425

Aikaisempi käsittely

Päätös

Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Minna Partasen esittämä ja Kajaanin Perussuomalaisten valtuustoryhmän allekirjoittama seuraavan sisältöinen valtuustoaloite, joka kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti lähetettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi:

"Liikuntaa läpi elinkaaren

Kajaanin Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että liikuntaseurojen ohjatut harjoitusvuorot kaupungin omissa tiloissa olisivat maksuttomia läpi elinkaaren. Tällä hetkellä alle 18-vuotiaat saavat käyttää Kajaanin kaupungin harjoitustiloja seuratoiminnassa ilmaiseksi.

Perustelut:

Liikunnalla on tutkittu positiivinen vaikutus ihmisen terveyteen. Aloite tähtää ennaltaehkäisevään toimintaan mahdollisimman matalalla kynnyksellä: urheiluseurat voisivat vuokramenojen kustannusvähennyksen jälkeen tarjota palveluita pienemmillä seuramaksuilla, mikä mahdollistaisi myös vähävaraisten kuntalaisten paremman osallistamisen. Lisäksi ohjausta ja valmennusta tarjoavat urheiluseurat voisivat satsata enemmän ohjauksen laatuun.

Kajaanin Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että

 

1) Ohjausta ja valmennusta tarjoavat urheiluseurat saisivat käyttää Kajaanin kaupungin tarjoamia liikuntapaikkoja maksuttomasti vuonna 2019,

2) Kokeilujakson aikana seurattaisiin kävijämääriä eri liikuntapaikoissa sekä seurojen jäsenmääräkehitystä ja kokeilun yleistä palautetta,
 

3) jos kokeilujakson aikana havaittaisiin positiivinen kehitys kävijämääriin, voitaisiin jatkaa maksuttomuutta Kajaanin omistamissa liikuntapaikoissa."

Valmistelija

Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että liikuntaseurojen ohjatut harjoitusvuorot kaupungin omissa tiloissa olisivat maksuttomia läpi elinkaaren. Tällä hetkellä alle 18-vuotiaat saavat käyttää Kajaanin kaupungin harjoitustiloja seuratoiminnassa ilmaiseksi.

Kajaanin Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että

 1) Ohjausta ja valmennusta tarjoavat urheiluseurat saisivat käyttää Kajaanin kaupungin tarjoamia liikuntapaikkoja maksuttomasti vuonna 2019

2) Kokeilujakson aikana seurattaisiin kävijämääriä eri liikuntapaikoissa sekä seurojen jäsenmääräkehitystä ja kokeilun yleistä palautetta,

3) Jos kokeilujakson aikana havaittaisiin positiivinen kehitys kävijämääriin, voitaisiin jatkaa maksuttomuutta Kajaanin omistamissa liikuntapaikoissa

Ehdotus maksuttomista tiloista kaikille kajaanilaisille urheiluseuroille on periaatteessa hyvä, mutta nykyisessä taloudellisessa tilanteessa ei ole mahdollista ehdotettuun kokeilujaksoon. Ehdotus asettaa myös eriarvoiseen asemaan ne kajaanilaiset urheiluseurat, jotka toimivat muissa kuin kaupungin omissa liikuntatiloissa.

Liikuntatulosyksikön tulot olivat vuonna 2019 1 407 000 €. Tuotoista 934 000 € syntyi Kaukavedestä.  Urheiluseurojen ja muiden käyttäjien maksutuotot muissa liikuntalaitoksissa olivat 473 000 €. Esityksen mukainen kokeilu tuottaisi liikunta tulosyksikölle n. 400 000 € vajeen jo alijäämäiseen talouteen. Kajaanin kaupungin ylläpitämissä liikuntapaikoissa käyttömaksut ovat valtakunnallisessa vertailuissa kohtuullisella tasolla.  Kaupunki tukee vuosittain kajaanilaisia urheiluseuroja toiminta-avustuksilla ja  kohde- ja tapahtuma-avustuksilla n. 110.000 €, joita urheiluseurat voivat hakea vuosittain. Lisäksi on hyvä huomioida, että liikuntapaikkojen maksuttomuus ei ole suoraan yhteydessä kansalaisten liikunta-aktiivisuuden kasvuun. Kaupungissa on kuntalaisten käytössä monipuolisesti maksuttomia liikuntapaikkoja, kuten ulkoilureitit, pyörätiet, ladut, jääkentät, lähiliikuntapaikat jne.

Kaupunkiin ollaan laatimassa Liikuntapoliittisen ohjelman 2025 mukaisesti Liikkumisohjelma, jossa kumppanuudessa eri toimijoiden kanssa kehitetään ja luodaan matalan kynnyksen toimintaa, joilla aktivoidaan kuntalaisia liikkumaan terveytensä kannalta riittävästi. Pelkästään urheiluseurojen ohjattujen harjoitusvuorojen maksuttomuuden kautta ei tavoiteta kaikkia kuntalaisia.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta ei käynnistä kokeilua, jossa kajaanilaiset ohjausta ja valmennusta tarjoavat urheiluseurat saisivat käyttää kaupungin tarjoamia liikuntapaikkoja maksutta vuoden ajan. Ympäristötekninen lautakunta lähettää aloitteen johdosta päätetyt toimenpiteet tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi
Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy ympäristöteknisen lautakunnan esityksen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy ympäristöteknisen lautakunnan esityksen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Hyväksyi.