Kaupunginvaltuusto, kokous 4.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Valtuustoaloite: Hiihtolatujen parantaminen, huolto ja kunnossapito (lisäpykälä)

KAJDno-2020-696

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Hannu Kemppaisen esittämä ja Suomen Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän ja useiden muiden valtuutettujen (yht. 22) allekirjoittama seuvaavan sisältöinen valtuustoaloite: 

Aloite hiihtolatujen parantamisesta, huollosta ja kunnossapidosta

"Kulunut hiihtotalvi ja sen vaihtuvat olosuhteet osoittivat monia puutteita Kajaanin tavallisille kuntohiihtäjille tarkoitettujen latujen kunnossa ja niiden hoidossa. Kaupunki kyllä käyttää kiitettävän määrän panoksia latujen hoitoon, mutta riittävästi ei huomioida mm sitä, että käyttäjiä on monentasoisia. Laduilla on monia ongelmapaikkoja, jotka luovat esteitä ja myös vaaratilanteita kaikenikäisten hiihtäjien tärkeälle harrastukselle.

1.       Laduilla on vaarallisia laskuja. Saamieni tietojen mukaan myös hyvätasoisille hiihtäjille on tullut vaikeampiakin kaatumisvammoja. Huonompitasoinen ei voi tulla mäkiä alas auraamatta tai sitten vain yhtenään pysähtyen tai sitten jättäen lähtemättä laduille ollenkaan.

Tällaisia laskuja on esimerkiksi Vimpeli-Kieronmäki-lenkillä laskettelurinteen alle laskettaessa, sen jälkeen valaistulta ladulta erkaannuttaessa ja aivan lenkin loppupäässä mutka vanhalta 5-tienpohjalta metsätielle käännyttäessä.

Samoin Pöllyvaara-Nakertaja-lenkillä perillä oleva tiukka kaartolasku heittää hiihtäjän herkästi ulos ja sitten Pöllyvaaran alaslasku reitin loppupuolella alhaalla olevan mutkan takia on vaarallinen ja hankala.

Tällaiset vaaralliset mutkat ja vauhtiin nähden liian tiukat kaarrokset on oikaistava tai ohitettava. Alamäissä pitää myös latukoneilla tehdä leveäpää latuväliä, koska latukoneella sitä on helppoa tehdä. Pidemmän hiihtäjän painopiste on korkeammalla ja silloin latuvälin pitää olla leveämpi.
 
2.       Latujen päälle kasvavat ja aivan niiden vieressä kasvavat iso puut -eritysesti kuuset - on poistettava. 

Niistä putoaa laduille lumipaukkuja ja valuu vettä ja nämä jäätyessään tekevät ladun hankalakasi ja vaaralliseksi. Tippuvista roskista aiheutuu paljon haittaa.  Erityisesti varisevat kuusineulasmatot turmelevat ladun ja auringon kanssa sulattavat lumen nopeasti. Muut puista putoilevat roskat tarttuvat ja tökkivät suksen pohjissa haitallisesti. Tällaisia ongelmalatupätkiä on vain muutamia satoja metrejä muuten kymmenien kilometrien hienoilla latureiteillä. Jos tällaiset ongelmakohdat poistettaisiin, myös kunnossapidon tarve olisi vähäisempi. Hiihtokausi pitenisi huomattavasti, jos latujen kunto on sellaista, kuin se on niillä latuosuuksilla, joilla ei ole suuria puita ladun päällä ja välittömästi ladun vieressä

3.       Avohakkuut suosituimpien hiihtolatujen varrelta lopetetaan.

Kajaanin Kieronmäen hiihtolatu mainittiin pääkaupunkimediassa Suomen parhaaksi useamman kerran, ennen kuin ladun varteen tehtiin kohtuuttoman isot avohakkuut. Kylmemmällä tuulisella säällä hiihtokokemuksesta tulee piinallisen kylmä ja tuiskujen aikaan latu on aukkopaikoilla hetikohta kunnostuksen jälkeen ummessa.

4.       Hiihtoladulla metsänpuoleinen sauvojen työntökohta on tampattava tarpeeksi kovaksi. Miksihän sauva erityisesti Pöllyvaara-Kirkkoaho-lenkillä uppoaa monin kohdin lumen läpi ihan maahan asti? Tämä ongelma rikkoo hyviä hiihtosauvoja. Jos tamppaus ei muutoin onnistu, koneeseen on tehtävä sitä varten oma laite."

Päätösehdotus

Valtuustoaloite lähetetään kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Valtuustoaloite lähetettiin kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.