Kaupunginvaltuusto, kokous 4.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Valtuustoaloite: Ensilumenladun parantaminen

KAJDno-2018-424

Aikaisempi käsittely

Päätös

Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Hannu Kemppaisen esittämä ja 9 valtuutetun allekirjoittama seuraavan sisältöinen valtuustoaloite, joka kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti lähetettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi:

"Ensilumen ladun parantaminen

Kainuu ja Kajaani profiloituvat Suomessa ja kansainvälisestikin tarviurheilualueena. Harjoitusjäähallin rakentaminen vahvistaa Kajaanin kuvaa ja mahdollisuuksia jääkiekon ja luistelun osalta.

Toisen jäädytettävän kaukalon valmistuminen antaa myös paremmat mahdollisuudet kehittää hiihto-olosuhteita. Maastohiihto ja ampumahiihto ovat Kainuun perinnelajeja, joilla nykysuosion ohella on vahvat mahdollisuudet olla kehityksen kärjessä Suomessa myös tulevaisuudessa.

Nykyinen syksyinen ensilumen hiihtolatu on osoittautunut hyvin suosituksi ja myös edulliseksi kaikille mahdollisuuden tarjoavaksi liikuntapaikaksi jo syksystä alkaen. Riskinä on kuitenkin, miten latu kestää vesisateita. Usein ladulle on syntynyt tungosta.

Nykyolosuhteissa ei voida taata hiihto-olosuhteiden jokapäiväistä jatkumista.

Olosuhteita voidaan parantaa useammalla tavalla ja vaikka kokemuksen myötä asteettain.

- Ladun molempiin päihin tulisi tehdä kääntymislenkki, mikä lisäisi ladun kapasiteettia huomattavasti ja mahdollistaisi pienimuotoisen kilpailutoiminnan.

- Latu tulisi myös saada kulkemaan ampumastadionin kautta, mikä antaisi Kaisa Mäkäräisen innoittamana tuleville ampumahiihdon harrastajlle hyvät olosuhteet.

- Sadejaksojen varalle tulee taata notkopaikkoihin parempi veden poispääsy.

- Joka syksy tulee myös sellaisia pakkasjaksoja, mikä mahdollistaa lisälumen tekemisen kaupungin lumitykillä. Sen toiminnan helpottamiseksi voisi olla viisasta vetää vesipisteitä ladun varteen.

- Jäähallien hilelumelle saattaa kannattaa harkita sadesuojan tekemistä.

- Jäähallin takana oleva pulkkamäki voitaisiin myös lumettaa.

Edellä olevan perusteella esitämme, että kaupunki alkaa - mahdollisuuksien siihen parannuttua - systemaattisesti parantaa Vimpelin hiihto-olosuhteita jo syksystä alkaen . Ne  ovat sitten  tarjolla vauvasta vaariin niin harrastajille kuin kilpahiihtäjillekin."

Valmistelija

Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Perustelut

Hannu Kemppainen on tehnyt valtuustoaloitteen ensilumen ladun parantamisesta. Aloitteen on allekirjoittanut kahdeksan valtuutettua. Aloitteessa on hyviä ehdotuksia, joita on huomioitu latujen kunnostuksen yhteydessä.

 Aloitteessa ehdotetaan, että

1. Ladun molempiin päihin tulisi tehdä kääntymislenkki, mikä lisäisi ladun kapasiteettia huomattavasti ja mahdollistaisi pienimuotoisen kilpailutoiminnan.

Toimenpide:  Harjoitusjäähallin kohdalle ladun lähtöpaikalle on tehty levike. Myös ladun loppupäähän on tehty levike vuosittain.

2.  Latu tulisi myös saada kulkemaan ampumastadionin kautta, mikä antaisi Kaisa Mäkäräisen innoittamana tuleville ampumahiihdon harrastajille hyvät olosuhteet.

Toimenpide:  Ampumahiihtostadionin lenkki on lumetettu lumen määrä huomioiden vuosittain.

3.  Sadejaksojen varalle tulee taata notkopaikkoihin parempi veden poispääsy.

Toimenpide:  Asia on huomioitu latupohjia kunnostettaessa.

4.  Joka syksy tulee myös sellaisia pakkasjaksoja, mikä mahdollistaa lisälumen tekemisen kaupungin lumitykillä. Sen toiminnan helpottamiseksi voisi olla viisasta vetää vesipisteitä ladun varteen.

Toimenpide:  Lisälumetustarvetta ei ole ollut viime vuosina. Tarvittaessa lunta voidaan tykittää lisää jäähallin vieressä olevalle alueelle varastoon.

5.  Jäähallien hilelumelle saattaa kannattaa harkita sadesuojan tekemistä.

Toimenpide:  Kahden jäähallin jäädyttämisessä hilelunta syntyy runsaasti. Tällä hetkellä sitä joudutaan kuljettamaan pois alueelta, joten varastointi ei ole tarpeen.

6.  Jäähallin takana oleva pulkkamäki voitaisiin myös lumettaa.

Toimenpide: Viime vuosien talvet ovat olleet runsaslumisia, joten pulkkamäen lumettaminen ei ole ajankohtaista.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta toteaa, että aloitteen mukaisia toimenpiteitä on toteutettu latupohjien kunnostuksen yhteydessä ja päättää lähettää tehdyt toimenpiteet tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi
Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy ympäristöteknisen lautakunnan esityksen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Jarmo Kinnunen, Liikuntapäällikkö, jarmo.kinnunen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy ympäristöteknisen lautakunnan esityksen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös

Hyväksyi.