Kaupunginvaltuusto, kokous 4.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Määräalan myyminen Mainualta

KAJDno-2019-560

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Säkkinen, Kaupungingeodeetti, jari.sakkinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunki on neuvotellut kajaanilaisten yksityishenkilöiden kanssa n. 3413 m²:n suuruisen määräalan myymisestä Kajaanin kaupungin omistamasta kiinteistöstä 205-408-16-0 KERKKÄ yhteensä 3754,30 euron kauppahinnasta (1,1 euroa/m²). Määräala sijaitsee Mainuanniemellä oheisen lähestymiskartan osoittamassa paikassa.

Kaupunki on saanut tilan omistukseensa valtiokonttorin päätöksellä ja määräalan myynnistä saatavat varat tullaan käyttämään valtiokonttorin asettamien luovutusehtojen mukaisesti vanhustyöhön. Määräala ei sovellu sellaisenaan rakennuspaikaksi, eikä sille ole kaupungilla tarkoituksenmukaista käyttöä, joten sen myynnille ei ole esteitä. Määräalan kauppahinta perustuu kauppa-arvomenetelmällä tehtyyn arvioon, mutta puolueetonta arviota määräalan arvosta ei ole teetetty, eikä määräalasta ole järjestetty tarjouskilpailua.

Lisätietoja antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, p. 044 4214 112 tai sp etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Kajaanin kaupunki myy n. 3413 m²:n suuruisen määräalan kaupungin omistamasta tilasta 205-408-16-0 KERKKÄ ostajille yhteensä 3754,30 euron kauppahinnalla ja muuten oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Kajaanin kaupunki myy n. 3413 m²:n suuruisen määräalan kaupungin omistamasta tilasta 205-408-16-0 KERKKÄ ostajille yhteensä 3754,30 euron kauppahinnalla ja muuten oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Jari Säkkinen, Kaupungingeodeetti, jari.sakkinen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunki myy n. 3413 m²:n suuruisen määräalan kaupungin omistamasta tilasta 205-408-16-0 KERKKÄ ostajille yhteensä 3754,30 euron kauppahinnalla ja muuten oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin.

 

Päätös

Miikka Kortelainen Toivo Sistosen kannattamana teki palautusehdotuksen:

" Kaupunginvaltuusto palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.  Tilan 205-408-16-0 Kerkkä Mainuanniemellä sijaitseva palsta pyritään myymään kokonaan noin 7.400 m²:n suuruisena määräalana julkisella tarjouspyynnöllä."

Kaupunginvaltuusto yksimielisesti päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

Valmistelija

Jari Säkkinen, Kaupungingeodeetti, jari.sakkinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunki on valtuuston päätöksen 30.9.2019 § 40 mukaisesti ilmoittanut 3.3.2020 myyvänsä tarjousten perusteella n. 7300 m² suuruisen määräalan Kajaanin kaupungissa Mainua kylässä sijaitsevasta tilasta 205-408-16-0 KERKKÄ. Määräaikaan 6.4.2020 klo 12.00 mennessä määräalasta tuli kolme (3) hyväksyttävää tarjousta, joista suurin tarjous tuli ******** ja oli yhteensä 15 550,00 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunki myy n. 7300 m² suuruisen määräalan kaupungin omistamasta tilasta 205-408-16-0 KERKKÄ korkeimman tarjouksen tehneelle ******** 15 550,00 euron kauppahinnalla ja muuten oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Jari Säkkinen, Kaupungingeodeetti, jari.sakkinen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunki myy n. 7300 m² suuruisen määräalan kaupungin omistamasta tilasta 205-408-16-0 KERKKÄ korkeimman tarjouksen tehneelle  Erkki Soinille 15 550,00 euron kauppahinnalla ja muuten oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin.

Päätös

Hyväksyi.