Kaupunginvaltuusto, kokous 4.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.

Valtuustosalissa olivat läsnä Vesa Kaikkonen, Miikka Kortelainen, Katriina Ojala, Ari Toppinen ja Tuija Aarnio.