Kaupunginvaltuusto, kokous 4.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Kaupunginteatterin (Sissilinna) väistötilojen vuokraaminen

KAJDno-2019-531

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Maria Tolonen, Hallintopäällikkö-tuottaja, maria.tolonen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunginvaltuusto päätti 4.11.2019, että

1) Nykyisistä teatterin tiloista (teatteritalo ja Sissilinna) peruskorjataan toimitilat päänäyttämölle ja alueteatterille,
2) Sissilinnan peruskorjauksen suunnittelu käynnistetään välittömästi ja vuoden 2020 talousarvioon varataan alustavan kustannusarvion mukainen määräraha,
3) Teatteritalon peruskorjauksen suunnittelumääräraha varataan vuodelle 2021 tavoitteena peruskorjauksen aloittaminen 2022.

Kajaanin kaupunginteatterin pieni näyttämö,​ alueteatterin kotinäyttämö Sissilinna,​ osoitteessa Asemakatu 6 on jo vuosien ajan ollut korjaustoimien ja kuntoselvitysten kohteena rakennuksen huonon kunnon ja pahenevan henkilökunnan oireilun vuoksi. Tehdyt korjaustoimet eivät ole tuottaneet helpotusta sisäilmaongelmiin,​ päinvastoin.

Teatteri on vuodet 2018–2019 aktiivisesti etsinyt korvaavaa tilaa,​ jonne Sissilinnan alueteatteri toiminta voitaisiin siirtää. Väliaikainen harjoitustila saatiin Timperintien koulun liikuntasalista. Tila ei sovellu esitystoimintaa ja on muutoinkin hankalan kulkumatkan päässä. Myös tilan huoneilman puhtaus arveluttaa, koska koulu on salin ympäriltä purkukuntoinen ja koska salissa haisee maatuneelle ilmalle.

Kaupungin omista tiloista ei löydy väistötilaksi soveltuvaa,​ vapaana olevaa tilaa. Tavoitteena on, että teatterin pienen näyttämön/ alueteatterin toiminta saadaan pitkäaikaiseen väistötilaan elokuusta lähtien. Sama tila toimisi kaikkien teatterin remonttien ajan harjoitus- ja esitystoiminnan väistötilana.

Soveltuva tila on vapaana Seminaarin kiinteistössä. Tila on yliopiston päärakennus,​ joka edellyttää muutostöitä teatterin käyttöön. Muutostöiden kustannukset nostavat tilan vuokraa. Väistötilasta aiheutuvat kustannukset nostavat teatterin vuokrakustannuksia. Teatteritilan varustamiseksi työturvalliseksi ja muutoin asianmukaiseksi työympäristöksi joudutaan hankkimaan myös irtaimistoa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Helka-Maria Kinnunen, Teatterinjohtaja, helka-maria.kinnunen@kajaani.fi

Teatterinjohtaja esittää pienen näyttämön/ alueteatterin kotinäyttämön siirtämistä väistötiloihin 1.8.2020 lähtien ja vuokrasopimuksen tekemistä seminaari kiinteistöstä. Lisäksi teatterinjohtaja esittää,​ että kaupunginhallitus myöntää teatterille lisätalousarvioon kustannuksia vastaavan korotuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi
Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi
Asta Tolonen, Talousjohtaja, asta.tolonen@kajaani.fi

Perustelut

Pohjois-Suomen Kiinteistösijoitus Oy tarjoaa omistamastansa Seminaarin alueen päärakennuksesta 1076 m2 teatterin käyttöön ensisijaisesti Sissilinnan väistötiloiksi ja myöhemmin pääteatterin väistötiloiksi. Seminaarin päärakennus on tällä hetkellä vuokrattu sivistystoimialalle Lyseon väistötiloiksi ja tilat vapautuvat kun koulu keväällä 2020 päättyy. Teatterin käyttöpäällikkö on suunnitellut yhdessä vuokranantajan kanssa tilaratkaisut ja alustavasti muutostyöt päärakennukseen. Muutostöiden osalta on laadittu kustannusarvio. Muutostyöt on tarkoitus tehdä kesän 2020 aikana ja tilat ovat käytettävissä 1.8.2020 alkaen. Muutostöistä vastaa vuokranantaja ja muutostyökustannukset peritään rahoitusvuokrana lopullisten kustannusten mukaisesti.

Kaupungin teatterin kiinteiden tilavuokrien perustaso on ollut noin 325 000 euroa vuodessa ennen väistötilaratkaisuja. Alueteatteri toiminnot ovat siirtyneet väistötiloihin Timperintielle alkusyksystä 2019 ja Sissilinna on siirtynyt peruskorjaussuunnittelun alle. Sissilinnan vuosivuokra on ollut noin 87 000 euroa ja käytöstä pois olevista tiloista ei peritä vuokraa. Timperintien väistötilojen osalta vuosivuokra on noin 18 700 euroa. Kaupunginteatterin lisämäärärahatarve Seminaarin päärakennuksen väistötilan osalta on vuonna 2020 noin 21 000 euroa. Vuosien 2021-2023 osalta väistötilakustannukset sisällytetään normaalisti talousarvioon. Tarkemmat laskelmat on esitetty liitteenä olevassa taulukossa. Lisäksi rakennuksessa olevan salin ja muiden oheistilojen varustamiseen liittyviin irtaimistohankintoihin on arvioitu 50 000 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Kaupunginteatteri liikelaitokselle osoitetaan 71 000 euroa lisämäärärahaa vuoden 2020 talousarvioon Seminaarin päärakennuksen vuokraamiseen ja varustamiseen alueteatterin väistötiloiksi.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, markku.haverinen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Kaupunginteatteri liikelaitokselle osoitetaan 71 000 euroa lisämäärärahaa vuoden 2020 talousarvioon Seminaarin päärakennuksen vuokraamiseen ja varustamiseen alueteatterin väistötiloiksi.

Päätös

Hyväksyi.