Kaupunginvaltuusto, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Valtuustoaloite: Turvallisuuspoliittisen koulutuksen lisäämisestä (lisäpykälä)

KAJDno-2021-605

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Teemu Nivan esittämä ja muun perussuomalaisten valtuustoryhmän allekirjoittama seuraavan sisältöinen valtuustoaloite:

Turvallisuuspoliittisen koulutuksen lisäämisestä

"Viime vuosien muutokset maailman tilanteessa ovat olleet hyvin nopeita. Vuonna 2015 Suomeen kohdistui ennen näkemätön turvapaikanhakijoiden tulva, vuonna 2017 Suomessa koettiin maan terrori-isku Turussa ja vuonna 2019 lähti liikkeelle SARS-Covid-19 virus, jonka vaikutukset ovat olleet merkittävät ympäri maailmaa. Tapahtumien alle on helppo unohtaa Itä-Ukrainan sota, joka alkoi vuonna 2014.

Tapahtumien alle on myös helppo unohtaa tulevat uhkakuvat, jotka ovat vaikeammin hahmotettavissa ja ovat monimutkaisempia ja monisyisempiä. Tällä tarkoitamme kyber- ja hybridiuhkia sekä harmaan ajan toimintaa. Vieraan vallan agenttina ei toimi ”James Bond”, vaan todennäköisemmin kotimaan kansalainen, joka on saatu houkuteltua ja painostettua toimimaan vieraan vallan hyväksi. 

Ottaen huomioon erilaiset uhkakuvat ja niiden mahdollisuudet katsomme, että valtuustolle olisi hyvä pitää koulutus, jossa opetetaan tunnistamaan erilaisia uhkakuvia, käydään läpi nykyisiä sisä-, ulko- ja turvallisuuspoliittisia näkemyksiä.

Koulutuksessa olisi hyvä käsitellä muun muassa avoimen lähteen tiedustelua (Osint), jotta valtuutetut kykenevät tunnistamaan tiedustelun kohteet sekä riskiryhmät (poliitikot, virkamiehet, elinkeinoelämä). 

Perussuomalaisten ryhmä toivoo, jotta koulutusta pidettäisiin kahden vuoden välein. Valtuustokauden alussa ja puolessa välissä."

Päätösehdotus

Valtuustoaloite lähetetään kaupungin hallintoäännön 119 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Valtuustoaloite lähetettiin kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §