Kaupunginvaltuusto, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Valtuustoaloite: Lumenvarastointi keskustan pysäköintialueilla maksulliseksi

KAJDno-2021-167

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Pasi Kilpeläisen esittämä ja valtuutettu Ela Aavakareen allekirjoittama seuraavan sisältöinen valtuustoaloite:

Lumen varastointi keskustan pysäköintialueilla maksulliseksi.

"Varastointi on ollut ilmaista, varastointiajat venyvät vieden pysäköintipaikkoja inva-pysäköintipaikat mukaan lukien, kaupungilta jää myös saamatta pysäköintimaksut.

Esitetään, että lumen varastointiaika on max. 2 vrk jossa ajassa ne on ajettava pois. 2 vrk:n jälkeen varastointi muuttuu maksulliseksi. Varastointimaksun määrittää tekninen puoli."


 

Päätösehdotus

Valtuustoaloite lähetetään kaupungin hallintoäännön 119 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Valtuustoaloite lähetettiin kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Valmistelija

Matti Nousiainen, Kaupungininsinööri, matti.nousiainen@kajaani.fi

Perustelut

Lumen väliaikaiseen varastointiin keskustan pysäköintialueilla (maksuluokka 1 alue) tulee hakea lupa Kajaanin kaupungin sähköisen asiointipalvelun kautta. Väliaikaiseen varastointiin tarvittava alue tulee merkitä karttaan ja hakemuksen yhteydessä tulee arvioida tarve vuorokausina talvikauden aikana. Inva-pysäköintipaikoille ei saa varastoida lunta. Katupäällikkö käsittelee hakemuksen. 

Hakemuksen käsittelystä peritään maksurakennetaulukon mukainen käsittelymaksu 40 € / ilmoitus. 

Väliaikaisessa varastoinnissa maksua ei peritä kahden ensimmäisen vuorokauden osalta. Tämän jälkeen lumen väliaikaisesta varastoinnista peritään maksu, jonka suuruus kahden vuorokauden jälkeen on ensimmäiseltä vuorokaudelta 5 € / m2, toiselta vuorokaudelta 10 € / m2 ja seuraavilta vuorokausilta 15 € / m2. Lisävuorokausilta peritään myös ylimääräisen valvontakäynnin maksu 50 € / käynti.

Liikenneturvallisuutta vaarantavat lumikasat ajetaan pois kaupungin toimesta ja kustannukset peritään kaksinkertaisena lumen läjittäjältä.

Väliaikaisen lumenvarastoinnin valvontaa suorittavat katu- ja puistoyksikön henkilökunta sekä pysäköinninvalvojat.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Ympäristötekninen lautakunta päättää, että:

- kunnallistekniikka ja liikunta tulosalue perustaa lupaprosessin lumen väliaikaiseen varastointiin liittyen Kajaanin kaupungin sähköiseen asiointipalvelujärjestelmään ja huolehtii asiointipalvelun ylläpidosta

- lumen väliaikaiseen varastointiin keskustan pysäköintialueilla (maksuluokka 1 alue) tulee hakea lupa Kajaanin kaupungin sähköisen asiointipalvelun kautta

- maksua ei peritä kahden ensimmäisen vuorokauden ajalta

- kolmannen vuorokauden maksu on 5 € / m2, neljännen vuorokauden maksu on 10 € / m2 ja seuraavilta vuorokausilta maksu on 15 € / m2

- lisävuorokausilta peritään myös ylimääräisen valvontakäynnin maksu 50 € / käynti

- Inva-pysäköintipaikoille ei saa varastoida lunta

- väliaikaisen lumenvarastoinnin valvontaa suorittavat katu- ja puistoyksikön henkilökunta sekä pysäköinninvalvojat.

Lisäksi ympäristötekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus antaa valtuustoaloitteeseen esittelytekstin ja päätöksen mukaisen vastauksen ja esittää, että kaupunginvaltuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus antaa kaupunginvaltuustolle tiedoksi ympäristöteknisen lautakunnan päätöksen ja esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus antaa kaupunginvaltuustolle tiedoksi ympäristöteknisen lautakunnan päätöksen ja esittää,​ että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §