Kaupunginvaltuusto, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Valtuustoaloite: Kaupunkilaisten ja paikallisten yhdistysten kuuleminen iltakouluissa (lisäpykälä)

KAJDno-2021-606

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Pöytäkirjaan merkittiin valtuutettu Panu Huotarin (vas) esittämä ja valtuutettujen Anne Kemppainen (vihr), Ella Kiljunen (sd), Sari Kyllönen (vas), Aki Räisänen (vas), Raili Myllylä (vas) ja Miikka Kortelainen (vas) allekirjoittama ja kannattama seuraavan sisältöinen valtuustoaloite:

Kaupunkilaisten ja paikallisten yhdistysten kuuleminen iltakouluissa

"Tässä aloitteessa esitän, että valtuustossa, ja toimielimissä otetaan vastaisuudessa nykyistä laajemmin kuultavaksi kaupungin asukkaiden edustajia, sekä paikallisia yleishyödyllisiä yhdistyksiä ja järjestöjä. Tarkoituksena on parantaa lähidemokratian toimintaedellytyksiä ja edistää päättäjien ja kaupunkilaisten suoraa vuoropuhelua.

Kajaanin kaupungin eri elinten iltakouluissa on kuluvalla valtuustokaudella usein kuultu ao. hankkeiden edustajia ja viranhaltijoita, tai esim. teollisuuden yritysten/etujärjestöjen edustajia. Pelkästään näiden varaan jääminen päätösasioiden yhteydessä jättää päätösten kaupunkilaisia suoraan koskevat syy-seuraussuhteet päättäjiltä helposti hämärän peittoon. Tämä konkretisoituu usein esim. kaavoituksessa, luonnon ja ympäristön käyttöön suunnitelluissa toimenpiteissä ja rakennussuunnittelussa tulevina muistutuksina ja pitkällisinäkin valitusprosesseina. Useat käytännön kokemukset osoittavat, että esim. paikallista luontoa hyödyntävien hankkeiden osalta päättäjien olisi tasapuolisuuden nimissä syytä kuulla ajatuksia lähiluonnon parhaiten tuntevilta ihmisiltä, kuten kylä- ja asukasyhdistyksiltä, tai paikallisilta erä- ja/tai luonnonsuojeluyhdistyksiltä tms..

Peruskäytännöksi tulisikin ottaa kaupunkilaisten itsensä kuuleminen toimielinten iltakouluissa heitä koskevien asioiden valmisteluissa. Tämä tulisi toteuttaa kutsuperiaatteella, jossa viranhaltija(t) kutsuvat paikallisten yhdistysten edustajia ja asiantuntijoita kertomaan suoraan näkemyksensä tomielinten iltakouluihin."

Päätösehdotus

Valtuustoaloite lähetetään kaupungin hallintoäännön 119 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Valtuustoaloite lähetettiin kaupungin hallintosäännön 119 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §