Kaupunginvaltuusto, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.

Puheenjohtaja Miikka Kortelainen, valtuutetut Teuvo Hatva, Vesa Kaikkonen, Hannu Kemppainen, Antero Kyllönen, Ritva Mikkonen, Kaija Patronen, Ari Toppinen, varavaltuutettu Kyösti Klemetti, talousjohtaja Tarja Lempeä ja sihteeri Tuija Aarnio olivat läsnä valtuustosalissa, muut osallistuivat Teams-etäyhteydellä.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §