Kaupunginvaltuusto, kokous 31.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Henkilöstöraportti 2020

KAJDno-2021-280

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Hannu Westerinen, Vs. henkilöstöjohtaja, hannu.westerinen@kajaani.fi

Perustelut

Vuoden 2020 henkilöstöraportti on koottu Kuntatyönantajien ohjeiden mukaisesti, ja raporttiin on koottu keskeisiä tunnuslukuja koko kaupungin henkilöstön osalta mukaan lukien myös liikelaitokset. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Hannu Westerinen, Vs. henkilöstöjohtaja, hannu.westerinen@kajaani.fi

Yhteistyötoimikunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.

Valmistelija

Hannu Westerinen, Vs. henkilöstöjohtaja, hannu.westerinen@kajaani.fi

Perustelut

Vuoden 2020 henkilöstöraportti on koottu Kuntatyönantajien ohjeiden mukaisesti, ja raporttiin on koottu keskeisiä tunnuslukuja koko kaupungin henkilöstön osalta mukaan lukien myös liikelaitokset. 

Henkilöstöraportti on käsitelty yhteistyötoimikunnassa 23.3.2021. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus merkitsee henkilöstöraportin tiedoksi ja vie sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle. 

Päätös

Hyväksyi.

Vs. henkilöstöjohtaja Hannu Westerinen oli asiantuntijana kokouksessa asian esittelyn ajan.

Valmistelija

  • Hannu Westerinen, Vs. henkilöstöjohtaja, hannu.westerinen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi henkilöstöraportin.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §